ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  صف بندی ها برای روزهای بازی
فوتبال ايران در آلمان
يك بازی سياسی- امنيتی
 
 
 
 

 

بازی تيم فوتبال ايران در مسابقات فوتبال جام جهانی كه در آلمان برگزاری می شود، بتدريج به يك مشكل امنيتی- سياسی در اين كشور تبديل شده است. ويزای آلمان به كسانی كه از ايران ميخواهند به ديدن اين مسابقات بيائيد بشدت تحت كنترل و محدود شده است. دولت آلمان به نوشته مطبوعات اين كشور عقيده دارد بسياری از كسانی كه می خواهند از ايران برای اين مسابقات بيايند از حمايت دولت برخوردارند( اشاره تلويحی به قشون كشی دولت احمدی نژاد به آلمان!) و با اهداف سياسی برای اعزام به آلمان در نظر گرفته شده اند و قصد تظاهرات سياسی در چارچوب شعارهای احمدی نژاد را در طول بازيها دارند.

از طرف ديگر، همين مطبوعات می نويسند كه سازمان مجاهدين خلق نيز بسيج نيرو كرده تا در طول مسابقه عليه جمهوری اسلامی دست به تظاهرات و تبليغات بزند و از هم اكنون و از طريق سهميه يكی از بزرگترين كنسرن های صنعتی آلمان توانسته شمار قابل توجهی بليت مسابقه تهيه كند!؟

ماجرا به همينجا خاتمه نيافته و هفته نامه اشپيگل نيز نوشت كه نئونازی ها و باصطلاح "رش راديكال" ها و اسكن موهای آلمان هم كه مشهور به خشونت هستند قرار است به حمايت از شعارهای احمدی نژاد در مسابقه ای كه ايران در آن شركت می كند تظاهرات كنند. آنها برای روی 21 ژوئن در شهر لايپزيك آلمان بسيج شده اند. در اين روز قرار است ايران با آنگولا بازی كند.