ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

دستگيری های وسيع كردهای ايرانی در بوكان

 
 
 
 
 

بيش از 130 تن از اهالی بوكان در ساعات نيمه شب روز های قبل از عيد نوروز توسط عناصر اطلاعاتی و امنيتی بازداشت شدند. سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان اعلام داشت كه اين افراد ظاهرا قبلا در احزاب سياسی عضويت داشتند ولی بعدا تسليم شدند و امان نامه گرفتند، اما به علت آنكه رفت و آمدهائی به كردستان عراق داشته اند دستگير شدند. آنها متهم شده اند به تماس با احزابی كه قبلا با آنها در ايران ارتباط بوده اند و اكنون در كردستان عراق فعاليت دارند. دستگيری ها اغلب نيمه شب انجام گرفته و بستگان آنها تهديد شده اند كه  در باره دستگيری سخن نگويند.