ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

بانگ شوم آهنگران
ناله جغد جنگ از سيمای
جمهوری اسلامی بلند شد

 
 
 
 
 

نوروز 85 به بهانه اربعين ( چهلم امام حسين) با عزاداری آغاز شد و عزاداری ها روز به روز بيشتر جنبه جنگ و شهادت به خود گرفت. كسانی كه برنامه های دو هفته اخير سيمای جمهوری اسلامی را دنبال كرده باشند و سالهای جنگ با عراق را نيز به خاطر داشته باشند، به آسانی می توانند سمت و سوئی را حدس بزنند كه دولت احمدی نژاد با حمايت كامل رهبر جمهوری اسلامی بدانسو می رود. مداحان صدر نشين برنامه های سيما شده اند و نوحه های دوران جنگ بی وقفه از سيما و صدا پخش می شود. شايد در هفته اول نوروز، هنوز تداعی دوران جنگ فرسايشی با عراق برای خيلی ها كه آن سال ها را بخاطر دارند دشوار بود، اما با به ميدان بازگشتن "آهنگران" و پخش نوحه های او از صدا و سيما به يكباره حجت بر همگان تمام شد كه جنگ در پيش است. صدای شوم آهنگران، به صدای جغد جنگ در ايران شهرت دارد. بازگشت آهنگران به صدا و سيما، يعنی بازگشت جنگ!

از هفته دوم فروردين زيرنويس تبليغاتی « ايرانی، كالای ايرانی بخر»، «مصرف كالای خارجی برابر است با بيكاری جوانان»،«با مصرف كالاهای ايرانی به توسعه كشور كمك كنيم» نيز در بسياری از برنامه های شبكه های سيما ظاهر شد و اين جمله پيش از آنكه دعوت به توليد ملی، وحدت ملی، گرفتن گريبان واردكنندگان و تقويت صنايع داخلی و تقويت عرق ملی باشد، حكايت از ادامه سياست اتمی كنونی حاكميت و يقين به تحريم اقتصادی و آماده ساختن مردم برای چنين تصميمی از سوی شورای امنيت سازمان ملل متحد است.