جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

گزارش اشپیگل و واشنگتن پست
تدابیر پس از حمله
آماده باش مقابله جهانی
با عملیات تروریستی ج.ا
ترجمه آلمانی و انگلیسی: عسگرداوودی- افسانه نگاهی

 
 
 
 
 

هفته نامه اشپیگل چاپ آلمان گزارش واشنگتن پست را که در همین شماره پیک می‌خوانید همراه با تفسیر خود منتشر کرده است. در گزارش اشپیگل می‌خوانیم:

بحث متخصصان امنیتی در رابطه با اقدامات متقابل تروریستی جمهوری اسلامی، در پشت درهای بسته به طور گسترده ای جریان دارد. اطلاعات در دسترس این متخصصان نشان می‌دهد که تهران به عنوان عکس العمل در مواجه با یک حمله نظامی، در حال سازماندهی گروه‌های تروریستی بین المللی، جهت اقدامات تروریستی متقابل برعلیه آمریکا و دیگر متحدانش می‌باشد. این گروه‌ها در آینده نزیک فعال ترخواهند شد و به همین دلیل گروه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی که عوامل امنیتی محسوب می‌شوند، در سراسر دنیا به شدت زیرذره بین سازمان‌های امنیتی بین المللی قرار می‌گیرند.

عوامل امنیتی آمریکا و اروپا کاملا اطلاع دارند که شبکه تروریستی سازماندهی شده توسط جمهوری اسلامی به مراتب دارای مقررات وانضباط بیشتری از شبکه تروریستی تحت سر پرستی القاعده هستند.

هنری .آ کورپتون هماهنگ کننده مرکز پیشگیری از اقدامات تروریستی در وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید:« جمهوری اسلامی عملیات استشهادی را عنوان یک روش دفاعی سازماندهی و آماده کرده است.»

 اشپیگل از قول واشنگتن پست ادامه می‌دهد:گروه حزب الله به عنوان یک گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی نیز در این رابطه به شدت خود را سازماندهی می‌کند، تحرکات این گروه نیزتحت نظارت عوامل امنیتی بین المللی می‌باشد، این گروه در انفجار‌های 1983 که برعلیه نیروی دریائی آمریکا انجام گرفت ونیزدر حادثه تروریستی 1996 در عربستان سعودی مستقیما دخالت داشته است،فقط 260آمریکائی تاکنون توسط آنها کشته شده اند.

در گذشته همچنین اعضای امنیتی جمهوری اسلامی تحت پوشش اعضای سفارتخانه‌ها به عملیات تروریستی در کشور‌های دیگر اقدام کرده اند. آنها در انفجار مرکز یهودی‌ها در آرژانتین دخالت داشته اند، در این انفجار تعداد 86 نفر کشته شدند. آ. کورپتون  هماهنگ کنند مرکز پیشگیری از اقدامات تروریستی در وزارت امور خارجه آمریکا همچنین می‌گوید:«اعضای امنیتی مذکور بسیار آموزش دیده اند و مجهز به سلاح‌های ویژه عملیات تروریستی می‌باشند و در این رابطه دارای تجارب کافی می‌باشند.»