ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

14 فروردین- انرژی هسته ای یا نان؟
قتل و خودکشی از فقر
یک خانواده 8 نفره در تبریز

 
 
 
 
 

دراولین روز سال جدید پلیس تبریز در خانه ای واقع در منطقه آخمقیه این شهر اجساد 6 فرزند یک خانواده را یافت. مادر آنها نیز در کنار آنها برای همیشه خفته بود. پدر آنها نیز خود را در فاصله کمی از اجساد خانواده حلق آویز کرده بود. او صابر نام داشت و 46 ساله بود

در فاصله اندکی از اجساد کاغذی بر روی زمین بود که پدر خانواده در آن نوشته بود به دلیل فقر و عدم توانایی تأمین هزینه زندگی و پرداخت کرایه منزل خود و همه خانواده را کشت و خود را نیز خلق آویز کرد.

کرایه خانه قربانیان ۵۰ هزار تومان بود. جسد کودک ۴ ساله خانواده که آثار خون در دهان وی بود، درحالی که شکلات کوچکی را در دست داشت تکانده ترین صحنه بود.

دو گربه بر بام خانه مرده یافت شدند. آنها نیز از همان غذای مسمومی خورده بودند که اعضای خانواده را پدر خانواده با آن مسموم کرده  و پس از مرگ همه، خود را حلق آویز کرده بود. ( این خبر را بصورت یک خبر جنائی روزنامه همشهری در شماره 14 فروردین جاری منتشر کرده بود.)