ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  ترکیب جدید هیات رهبری
کانون مدافعان حقوق بشر ایران
 
 
 
 

 

جلسه شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر با ریاست شیرین عبادی و با حضور نرگس محمدی، محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف‌زاده، مدنی و محمد شریف تشکیل شد. دراین جلسه ترکیب جدید شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر انتخاب شد و بموجب این انتخاب شیرین عبادی رییس شورای عالی نظارت، عبدالفتاح سلطانی نایب رییس شورای عالی نظارت و نرگس محمدی به عنوان سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر انتخاب شدند.

پیش از این شیرین عبادی ریاست شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر، محمد سیف‌زاده، نایب رییس و محمد شریف سخنگویی کانون را بر عهده داشتند.

در جلسه‌ی اخیر شورای عالی نظارت کانون تصمیم گرفته شد که گزارش کانون درباره‌ وضعیت حقوق بشر در زمستان گذشته و همچنین گزارش راجع به بازداشت‌شدگان شرکت واحد ارائه شود.