ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

لقمه ای بزرگ تر از دهان سفیر ج.ا در ترکیه
برای جلوگیری از تجزیه ایران
جبهه ضد کردستان بزرگ
میان ترکیه- ایران- سوریه!

 
 
 
 

 

این نوع پیشنهاد‌ها که پیمان "سنتو" را تداعی می‌کند، بدون دستور بیت رهبری مطرح نمی شود و با توجه به حضور اسرائیل و امریکا در ترکیه و کردستان عراق، نهایت کوته بینی سیاسی است.

 

سفیر جمهوری اسلامی در ترکیه با روزنامه "ملیت" دراین کشور مصاحبه کرده است. او سعی کرده دراین مصاحبه دولت ترکیه را بیش از آنچه این دولت علیه کردهای این کشور انجام میدهد تشویق کند! سفیر جمهوری اسلامی "فیروز دولت آبادی"، در کمال ساده لوحی و‌بی‌اعتناء به تلاش ترکیه برای ورود به اتحادیه اروپا، پیمان دو طرفه اسرائیل و ترکیه از یکطرف و نقش و موقعیت اسرائیل در کردستان عراق، سعی کرده است دراین مصاحبه باب یک اتحاد جدید علیه کردها را میان جمهوری اسلامی و ترکیه بگشاید! این نوع مصاحبه‌ها و اظهار نظرها، قطعا نمی تواند بدون همآهنگی با دفتر و بیت رهبری جمهوری اسلامی انجام شود زیرا عملا پیشنهاد نوع جدیدی پیمان "سنتو" در منطقه است و از اختیارات یک سفیر برای طرح آن خارج. به همین دلیل این مصاحبه اهمیت دارد، اما اهمیت آن دو چندان می‌شود، آنجا که سفیر برای ترساندن ترک‌ها و جلب موافقت آنها برای اتحاد علیه کردها ایران و ترکیه و عراق، اشاره به واقعیات دیگری مبنی بر تجزیه خاک ایران می‌کند. یعنی همان نکته ای که اتفاقا دولت ترکیه شانه به شانه اسرائیل و امریکا از آن حمایت هم می‌کند، چه رسد به آن که برای جلوگیری از آن با جمهوری اسلامی متحد شود! این مصاحبه را بخوانید:

 

«آمریکا در اندیشه تجزیه ایران و تشکیل دولتهای قومی کشورماست و به همین دلیل تنش قومی در ایران را دامن می‌زند. راه اندازی شبکه‌های تلویزیونی در خارج از ایران برای آذربایجانی‌ها و کرد‌های ایران از جمله اقدامات اخیر امریکا در همین ارتباط است. »

سفیر جمهوری اسلامی سپس به کردستان بزرگ اشاره می‌کند تا ترک‌ها را بترساند، غافل از آنکه این وعده، امروز در کردستان ایران می‌رود تا به یک امید برای رهائی از چنگال حکومت شیعه مرکزی درتهران تبدیل شود. حکومتی که علیه فرهنگ و زبان کردها، مذهب و آبادانی کردستان عمل می‌کند و 27 سال سیاست سرکوب نظامی را در منطقه دنبال کرده کرده است. سفیر جمهوری اسلامی در ترکیه، در همین بخش از مصاحبه خود عملا مواضعی علیه دولت خودگردان کردها درعراق اتخاذ می‌کند که این خود نهایت‌بی‌خردی است.

سفیر می‌گوید:

«آمریکا به دنبال تشکیل دولت کردستان بزرگ است. چنین کردستانی خطری برای تمامیت ارضی ایران و ترکیه به شمار می‌رود. به همین دلیل ما خواهان اتحاد و اتخاذ سیاستی واحد میان سه همسایه ترکیه، سوریه و ایران که هر سه در همسایگی عراق قرار دارند، علیه این سیاست امریکا هستیم تا بتوان جلوی تاسیس کردستان بزرگ را گرفت.»