ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مصاحبه سخنگوی مانورنظامی "پیامبر"
درعملیات فرضی
امریکائی‌ها را در تنگه هرمز
کشتیم، دستگیر کردیم، منهدم کردیم!

 
 
 
 
 

سردار دهقانی سخنگوی مانور پیامبر، بخشی از مانور پیامبر را مقابله با حمله زمینی امریکا به ایران توصیف کرد و گفت:

جزیره لارک به عنوان سرپل مشخص شد. این جزیره در دهانه استراتژیک تنگه هرمز قرار گرفته است. ابتدا هواپیماهای دشمن فرضی منطقه را بشدت بمباران و شناورهای رزمی سطحی سواحل را بمباران و با ایجاد زمین سوخته بالگردها تفنگداران دریایی را جهت تصرف سرپل به منطقه منتقل کردند.

درمقابل، نیروهای ایران با توپ‌های ضد هوایی، هواپیماهای دشمن فرضی را هدف قرار داده و تفنگداران مستقر در سواحل به شناورهای آبی - خاکی دشمن حمله کردند و آنها را ناچار به عقب نشینی کردند!

عملیات هلی‌برن دشمن فرضی نیز توسط بالگردهای نیروی هوایی و هوادریای سپاه و ارتش انجام شد و آنها را وادار به عقب‌نشینی کردند.

عملیات فرود چتربازان دشمن فرضی بر جزیره لارک نیز انجام شد که در این بخش تکاوران و تفنگداران با چتربازان مقابله و آنها را دستگیر کردند.