هنر و انديشه

     www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  ترجمه‌های جدید
ناصر
زرافشان
از اوین تا چاپخانه
 
 
 
 

 

ترجمه کتاب‌‏های "مانیفست ضد سرمایه‌‏داری" نوشته "گالی نیکوس" و "قمار جهانی" نوشته "پیتر گوان" را را ناصر زرافشان به پایان رساند. قرار است این دو کتاب، اگر از فیلتر وزارت ارشاد رد شود توسط نشر "آگه" منتشر شود. زرافشان به خبرگزاری ایلنا گفته است‌‏:

در چهار سال اخیر که در زندان بوده ام پنج کتاب ترجمه و تالیف کرده ام. کتاب "سرمایه داری در عصر جهانی شدن" نوشته "سمیر امین" و "زمینه نظام اجتماعی" در دو جلد منتشر شده است .
کار ترجمه "مانیفست ضد سرمایه داری" نوشته "گالی نیکوس" و "قمار جهانی" نوشته "پیتر گوان" نیز تمام شده و آماده انتشار است.

"مانیفست ضد سرمایه داری" لیبرالیسم نو در دو دهه اخیر، از فروریختن دیوار برلین و ماجراهای زلزله‌‏های مالی , سقوط بورس‌‏ها , ورشکستگی‌‏ها و نتایج سیاست‌‏های نولیبرال و برنامه‌‏های صندوق بین‌‏المللی پول و بانک جهانی را بررسی می‌کند. بویژه در کشورهای جهان سوم و بلوک شرق.