ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

محمدرضا باهنر
دستورات مقام معظم رهبری
خودش مشل بمب اتم است!

 
 
 
 

 

محمد رضا با هنر نایب‌رئیس مجلس هفتم به محل تولد خودش "کرمان" سفر کرده است. او در اجتماع مردم شهداد یک سخنرانی اتمی کرده است که خیلی خواندنی است و الحق دولت احمدی نژاد گرداننده مجلسی مانند او را هم نیاز داشت. باهنر ابتدا برای اداره دنیا رهنمود داده و گفته است:

«امروز اداره دنیا فقط به اراده ملت‌ها بستگی دارد» و در ادامه همین رهنمود جهانی گفت: « ایرانیان هیچ نیازی به سلاح هسته‌یی ندارند. همه ما دستورهای رهبری را دنبال می‌کنیم وهیچ نیازی هم به سلاح هسته‌یی نداریم . »