جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  کشف شبکه‌های خرید تسلیحات
برای جمهوری اسلامی در آلمان
روزنامه "زوود دویچه تسایتونگ" آلمان
ترجمه عسگر داوودی
 
 
 
 

 

بنا به گزارش منابع اطلاعاتی آلمان، از جمله اداره حراست از قانون اساسی آلمان(یکی از سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری فدرال آلمان)، جمهوری اسلامی از طریق کانال‌های مخفی وغیر قانونی در آلمان به خرید تکنولوژی هسته ای، راکت‌های ویژه هواپیما‌های جنگی و دیگر انواع سلاح‌ها مشغول است.

اطلاعات مطرح شده در کانال‌های رادیوئی و تلویزیونی و چند نشریه آلمانی حاکی از آن است که حدود 100 شرکت تسلیحاتی در آلمان جهت فروش و ارسال کالا‌های خود به ایران، دارای ارتباط‌های غیر علنی و غیرقانونی با جمهوری اسلامی می‌باشند.

از جمله سلاح‌های مهم مورد علاقه جمهوری اسلامی یدکی جت‌های جنگی ساخت آمریکا(اف 14 توم کات) می‌باشد. (در عکسی که روزنامه زوود دویچه تسایتونگ آن را به همراه مطلب خود چاپ کرده، هواپیمای مذکور وراکت مورد نظر قابل مشاهده است.)

روزنامه مذکور می‌نویسد: بخشی ازاطلاعات موجود توسط مسئول اداره حراست از قانون اساسی ایالت بادن ورتیمبرگ، یوهان شمالتس و مسئول اداره امور جنائی گمرک شهر کلن، کارل ماتیاس در برنامه «مجله خبری» کانال تلویزیونی«  آ ـ رـ د» آلمان مطرح کرده اند.

مسئول اداره جنائی گمرک شهر کلن نیزهمچنین در برنامه ویژه ایستگاه رادیوئی زود وست فونک گفته است « ما به دنبال تکمیل اطلاعات خود هستیم»

 در این رابطه مسئول اداره حراست از قانون اساسی  بخش شهر اشتوتگارت  نیزگفته است «اگر بگویم که حدود 100شرکت در آلمان به فعالیت غیر قانونی جهت فروش وارسال تولیدات و کالاهای خود به جمهوری اسلامی مشغول اند، تعجب خواهید کرد. اگر ما موفق شویم تا با مدارک کافی حتی یکی از این شرکت‌ها را افشاء و در مقابل قانون قرار دهیم، بسیار موفق و خوشحال خواهیم بود، اما 99 شرکت بقیه همچنان به تجارت خود به طور مخفیانه ادامه خواهند داد.»

مسئول اداره امور جنائی گمرک شهر کلن می‌گوید:«با توجه به اطلاعات موجود در حال حاضر10شرکت دلال این ارتباط فعال هستند که 4 شرکت از بین آن‌ها به معامله وارسال سلاح‌های معمولی و متعارف و 6 شرکت دلال دیگر به معامله وارسال راکت‌ها و تکنولوژی هسته ای مشغول اند.»

زوود دویچه تسایتونگ می‌نویسد: به دستور دادستانی کل آلمان در چهار هفته گذشته در شهر‌های فرانکفورت آم ماین و 11 منطقه دیگر در 4 ایالت دیگر آلمان، مراکز مشکوکی مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفته اند. اطلاعات محدود مطرح شده از طرف منابع اطلاعاتی آلمان نشان می‌دهد که وزارت دفاع جمهوری اسلامی ویک مرکز نظامی دیگرکه احتمالا وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است به برنامه ریزی سفارش، خرید و ارسال غیر قانونی این سلاح‌ها مشغول اند.

در لیست سفارشا ت جمهوری اسلامی لوازم یدکی هواپیما‌های جنگی آمریکائی« تیپ اف 14تومکات» و نیز دستگاه مخصوص جوش دادن تانکر‌های سوخت ویژه برنامه‌های راکتی مشاهده شده است.

یکی از ماموران ایرانی دستگیر شده در شهر فرانکفورت که در ارتباط با خرید ومعامله مخفیانه سلاح‌های مختلف برای جمهوری اسلامی فعال بوده، احتمالا از کارمندان سطح بالای یکی از«سازمان‌های ایجاد اشتغال » در ایران است. این مامور ایرانی با نفوذ در یک شرکت کسب اقامت دریکی از شهر‌های آلمان، خود را یک کارمند ساده این شرکت جلوه می‌داده است.