ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

بازی خوردگان
منطق قدرت
محمد جواد روح

 
 
 
 
 

 

ماجرای مذاکره با آمریکا و پذیرش این مسأله از سوی عالیترین سران حکومت، نیروهای بدنه آنها را به نوعی دچار شوک کرده است. این نیروها در روزهای اول  سعی داشتند با محور قرار دادن «علی لاریجانی» او را عامل این اقدام معرفی کنند، اما وقتی مقام رهبری هم از مذاکره دفاع کرد، یا مجبور به سکوت شدند و یا پناه بردن به رهبر فقید انقلاب و امام زمان.

بندگان خدا احساس می‌کنند «نسل سوخته» اند. کسانی که در باد شعارهای‌ بی‌منطق بالیده اند؛ بی توجه به آنکه سرانشان تحت تأثیر منطق قدرتند.

در همین زمینه:

گزارش تصویری سایت «مطالبه» از «خائنین جهان اسلام و مستضعفان» را ببینید! (منظورسایت از "خائنین" سران کشورهای اسلامی است که با آمریکا مذاکره و مراوده داشته اند)