جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  علیه ایران
امریکا درتدارک تصویب
ماده 7 قطعنامه شورای امنیت
 
 
 
 

 

جان بولتن نماینده امریکا در سازمان ملل، در آخرین اظهار نظر پیرامون مسائل اتمی ایران به گزارشگر وزارت امورخارجه درواشنگتن گفت:

اگردولت ایران غنی سازی را متوقف نکند و ثابت نکند که منظوراز فعالیت‌های هسته اش نظامی نیست، احتمالا قدم بعدی استفاده از ماده هفت قطعنامه شورای امنیت خواهد بود.

ماده هفت – تبصره سی ونهم – می‌گوید:

" شورای امنیت باید از وجود هرنوع تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی و هرگونه عمل تهاجمی جلوگیری کند، پیشنهاداتی داده و یا تصمیم بگیرد در چه میزانی باید طبق تبصره 41 و 42 درحفظ صلح جهانی باید عمل کند."

بولتون گفت: امریکا درپی آن بخش از قطعنامه شورای امنیت است که تنها نمی گوید " ما توصیه می‌کنیم شما از قطعنامه آژانس بین المللی پیروی کنید" بلکه آن قسمت را دنبال خواهیم کرد  که میگوید" ضرورت است که شما ازاین قطعنامه پیروی کنید"

امریکا امیدواراست که بعد از پایان مهلت 30 روزه ، امریکا بتواند قطعنامه مورد نظر خود را برای آغاز تحریم ایران به تصویب برساند.