ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

موج جدید تشتت ملی
محاکمه سلطانی، فائزه‌هاشمی
و علوی تبار در دستور قرار گرفت!

 
 
 
 

 

درحالیکه رهبران موتلفه و جبهه مشارکت دور یک میز نشسته اند تا مسائل و خطرات ناشی از گسستگی وحدت ملی را در موقعیت دشواری که برای ایران پیش آمده بررسی کنند، قوه قضائیه که دادستان آن تابع احمد جنتی و مصباح یزدی است، خود را آماده یورش قضائی جدید به طیف‌های سیاسی کشور می‌کنند.

در همین ارتباط عبدالفتاح سلطانی از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر را که اخیرا از زندان بیرون آمده می‌خواهند بزودی باتهام توهین به دادستان، توهین به ماموران وزارت اطلاعات، تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت و افشای اسناد طبقه‌بندی شده محاکمه کننده و کیفرخواستی نیز برای او صادر کرده اند. سلطانی دراین ارتباط گفت که قاضی مرتضوی نقشه کشیده است تا با هدف انتقام گیری از او، برایش یک نمایش قضائی درست کرده و یک حکم سنگین زندان برایش صادر کند.

پرونده‌ فائزه‌هاشمی دختر‌هاشمی رفسنجانی را هم از بایگانی بیرون کشیده و سپرده اند به شعبه‌ 1083 دادگاه عمومی تهران تا ترتیب محاکمه مجدد وی داده شود.

قرار است وی نیز به اتهام وی در این پرونده، نشر اکاذیب در اردیبهشت ماه محاکمه شود.