جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

واشنگتن پست- 9 اپریل 2006
دو طرح حمله به ایران
در دستور اتاق جنگ امریکا

1- حمله محدود به تاسیسات اتمی، سپس تهدید دولت ایران در باره عواقب هرگونه حمله تروریستی در عراق و نقاط دیگر جهان به نیروها و تاسیسات امریکائی و تاکید بر حملات تلافی جویانه و وسیع به ایران، در چنین صورتی.

2- حمله گسترده و با خاک یکسان کردن تمام نقاط هسته ای ، نظامی، سیاسی و اطلاعاتی ایران دارد.

 
 
 
 

 

درحالیکه بسیاری ازتحلیل گران معتقدند حمله نظامی به ایران انجام نخواهد شد، دولت بوش درحال آماده سازی حمله احتمالی به ایران است. اشعال زمینی درطرح حمله ایران مطرح نیست ولی به گفته یک مامور سابق سیا ، طرح حمله نظامی از حمله به سایت‌های هسته ای ایران تا  یک حمله گسترده نظامی هوایی را شامل می‌شود.

دراین صورت، بمباران تمام اهداف نظامی و سیاسی ایران را شامل میشود. بوش درحالیکه درگیرمشکلات عراق است، اعتقاد دارد ایران خطرجدی است که باید تاقبل از پایان ریاست جمهوری اش به آن خاتمه بدهد. به گفته تحلیلگر سابق پنتاگون ازنظردولت بوش حمله نظامی تنها راه عملی برای رسیدن به این هدف است. درعین دولت بوش تحت فشاراسراییل است. اسرائیل معتقد است که ایران به داشتن سلاح هسته ای نزدیک می‌شود و فرصت برای تصمیم گیری به پايان می‌رسد.

انگلستان درحال حاضر سرگرم تهیه طرحی برای حفاظت از سفارتخانه و کنسولگری خود درایران، در صورت حمله امریکا به ایران است. این طرح شامل اتباع انگلستان نیز می‌شود. بخش دیگری از این طرح شامل حال تشدید حفاظت از نظامیان انگلیسی درعراق است که در صورت حمله نظامی به ایران ممکن است هدف عملیات تروریستی و انتحاری قرارگیرند.

انگلستان مدعی است که احتمال شرکت مستقیم این کشور در حمله نظامی به ایران بسیار کم است، اما اسرائیل بصورت مستقل قرار است در عملیات شرکت کند. این عملیات شامل حمله هوائی، اعزام نیروهای ویژه کماندوئی، حملات موشکی و رها کردن سگ‌های حامل بمب‌های انفجاری در مناطق مورد نظر است.

درحال حاضر دوبحت درپنتاگون و درمیان طراجان حمله به ایران درجریان است. گروه اول  اعتقاد به حمله محدود به تاسیسات هسته ای و سپس عقب نشستن دارند. این گروه معتقدند پس از این حمله باید با تهدید دولت ایران آنها را از عواقب هرگونه حمله تروریستی در عراق و نقاط دیگر جهان از دست زدن به چنین عملیاتی ترساند و تاکید کرد که دراینصورت، نیروی نظامی امریکا حملات گسترده در ایران را آغاز خواهد کرد.

گروه دوم اعتقاد به حمله گسترده و با خاک یکسان کردن تمام نقاط هسته ای ، نظامی، سیاسی و اطلاعاتی ایران دارد.

ژنرال بازنشسته نیروی هوایی امریکا "سام گاردینر" درکنفرانس برلین گفت که با یک عملیات  5 روزه می‌تواند 400 هدف نظامی درتاسیسات هسته ای ایران را نابود کرد و حداقل 75 سلاح نفوذی و دو هدف تولید کننده مواد شیمیایی را با بالستیک میان برد نابود کرد.

بنظر میرسد دولت بوش بسرعت به  این تنها راه حل، یعنی راه حل نظامی نزدیک می‌شود.