جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

CPE دفن شد!
عقب نشینی دولت فرانسه
در برابر جنبش مقاومت ملی
دبیرکل  ث. ژ. ت: در دیدار با نخست وزیر به او گفتم: ظاهرا
ما بیش از شما نگران اقدامات خشونت آمیز هستیم و این غیر طبیعی است!

 
 
 
 
 

در فرانسه، زیر فشار جنبش عظیم مقاومت ملی، "قرارداد نخستین استخدام" یا به اختصار  CPE  دفن شد. روز گذشته نخست وزیر و رئیس جمهور فرانسه در آستانه راه پیمایی سه شنبه ( امروز)اعلام شده دانشجویان و کارگران بسرعت لغو بند قانونی مربوط به استخدام جوانان را اعلام کردند. براساس این بند کارفرمایان می‌توانستند جوانان زیر 26 سال را که برای نخستین بار استخدام می‌شوند در طی دو سال آزمایشی هر زمان و بدون ارائه دلیل اخراج کنند. اعلام این خبر در محافل سندیکایی با استقبال روبرو شد و سازمان‌های دانشجویی پایان اعتصاب در دانشگاه‌ها را اعلام کردند. رهبران سندیکایی و دانشجویی همچنان خواستار ادامه امادگی عمومی تا زمان اعلام دفن کامل و رسمی این قانون شدند. برنارد تیبو دبیرکل سازمان سندیکایی ث.ژ.ت و از رهبران حزب کمونیست فرانسه نیز ضمن ابراز خشنودی از لغو این قانون تاکید کرد که اکنون نوبت مبارزه برای لغو دیگر قوانین مشابهی است که در سال‌های اخیر برضد نیروی کار فرانسه تصویب شده است. وی در مورد حرکات خشونت آمیز در تظاهرات هفته های اخیر به "اومانیته" - روزنامه کمونیست های فرانسه – گفت: "ما برخلاف برخی احزاب حکومتی مخالف خشونت هستیم ... در دیدار با نخست وزیر به او گفتم ظاهرا ما بیش از شما نگران اقدامات خشونت آمیز هستیم و این طبیعی نیست."

از سوی دیگر بسیاری از  رهبران دست راستی فرانسه شکست مفتضحانه دولت در تغییر قانون کار را بعنوان "پیروزی خیابان بر قانون" تقبیج کردند و آن را نشان وخامت اوضاع و پایان صلح اجتماعی نامیدند. همه چیز نشان می‌دهد که مبارزه در فرانسه  تازه آغاز شده است.