ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

غنی سازی متوقف و رفسنجانی راهی کویت می‌شود
برای دفع خطر حمله
مذاکره با امریکا
درکویت آغاز می‌شود؟
هاشمی: مذاکره ازکوچک-عراق- می‌تواندشروع شود وبه بزرگ- کل روابط- برسد!

 
 
 
 
 

هاشمی رفسنجانی راهی کویت است. یکشنبه قرار است پرواز کند. پیش از پرواز یک مصاحبه باخبرگزاری کویت کرده است که در همین شماره پیک نت می‌خوانید. او، با فاصله‌گیری از جنجالی که درخراسان برای مصرف داخلی برپا کردند، اطلاعات فنی و نسبتا دقیقی از غنی سازی اورانیوم درایران اعلام داشت که این اطلاعات مصرف منطقه ای و جهانی داشت.

سفرناگهانی او به کویت و پذیرش خبرگزاری این شیخ نشین برای مصاحبه و طرح مهم ترین و گرهی ترین مسئله امروز ایران- مذاکره با امریکا و پرونده اتمی- هرگز نمی تواند‌بی‌دلیل باشد. بویژه آن که وی در این مصاحبه نکاتی را در باره مذاکره با امریکا نیز مطرح می‌کند که با همه نکاتی که در هفته‌ها و روزهای اخیر مطرح شده متفاوت است.

او عملا می‌گوید: ما با امریکائی‌ها مذاکرات را از کوچک که مسئله عراق است شروع می‌کنیم و به سمت بزرگ و عمده که کل مسائل ایران و امریکا باشد می‌رویم.

او در باره سفر البرادعی نیز می‌گوید که او در سفر آینده اش به ایران با صحنه جدیدی روبرو خواهد شد. او درباره غنی ساز و جنجال‌های تبلیغاتی سخن نمی گوید بلکه اشاره به متوقف شدن غنی سازی در حدی که اکنون وجود دارد و قطعا آژانس اتمی از آن اطلاع داشته می‌کند. یعنی سفری خوب و بازگشتی با هم!

بنابراین، با در نظر داشتن بحث‌هائی که در روزهای اخیر در محافل سیاسی پیرامون تفاهم در راس حاکمیت برای عقب نشینی و تعدیل در سیاست‌های رهبر جریان دارد و همچنین اعلام رسمی موافقت او با مذاکره با امریکائی‌ها، این امر منطقی بنظر می‌رسد که‌هاشمی رفسنجانی برای رایزنی و یا حتی مقدمه مذاکرات جدی با امریکائی‌ها راهی کویت شود و پیش از حرکت نیز تفاهم شده که غنی سازی با همان نمایشی که دیروز در خراسان سازمان دادند اعلام شود تا سمت گیری مذاکرات از قبل تعیین شده باشد.

 در همین محافل گفته می‌شود که برای نخستین بار رهبر را مجبور ساخته اند، با شعارهای ضد امریکائی پشت این و آن پنهان نشده و ابتدا خودش مسئله مذاکره با امریکا را مطرح کند تا آنها که پیشقدم می‌شوند بعنوان سازشکاران مورد حمله قرار نگیرند.

آنچه قطعی بنظر می‌رسد، این جمله صریح "سیمون هرش" گزارشگر و خبرنگار معروف امریکائی در مصاحبه با تلویزیون  CNNمبنی بر اینکه " ایران و امریکا میدانند بزودی چه اتفاقی خواهد افتاد " واقعی ترین موقعیت را در ارتباط با احتمال حمله نظامی امریکا به ایران و برافراشته شدن پرچم سفید در ایران بازتاب می‌دهد.