ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  تفریح ممنوع!
شهربازی تعطیل شد
 
 
 
 

 

درهاى شهربازى بسته شد. نمایندگان شهردارى تهران و بنیاد شهید (مالک شهربازى) بر سر تخریب قطعى شهربازى به توافق رسیدند. در مرحله اول اجراى این توافق ظرف هفته آینده بنیاد شهید در ازاى دریافت ۱۰ میلیارد تومان پول نقد پارکینگ ۱۲هزارمترى شهربازى را تحویل شهردارى مى دهد تا به جاى ماشین‌هاى سوارى، لودرها و گریدرها تا لحظه رسیدن فرمان تخریب در آن مستقر شوند. مابقى فضاى شهربازى نیز به محض واگذارى سند شش دانگ مابقى ۲۳ میلیارد تومان توافق شده که قرار است به صورت زمین پرداخت شود، تحویل خواهد شد. مدیرعامل مجتمع فرهنگى - تفریحى کوثر وابسته به بنیاد شهید گفت که شهربازى دیگر فعالیتى نخواهد داشت.

هنوز اطلاعى از برنامه‌هاى شهردارى براى احداث شهربازى در نقطه اى دیگر در دست نیست. احتمالا امکانات و تجهیزات شهربازى به شهربازى استان قم منتقل خواهد شد. بنابراین روزشمار حذف چرخ و فلک‌هاى شهربازى از مجموع تصاویرى که هم اکنون از بزرگراه چمران دیده می‌شود آغاز شده است.