هنر و انديشه

     www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

اعتراض کانون نویسندگان ایران
شاملو
سنگ قبر
نمی خواهد
سنگ قبر
ارزانی گور
سنگ دلان
هراس او، از مردن
در سرزمینی‌ بود
که مزد گور کن
از بهای آزادی آدمی
افزون باشد

 
 
 
 
 

 

بیانیه کانون نویسندگان ایران:
هراس من- باری-
 از مردن
در سرزمینی‌ است
که مزد گور کن
از بهای آزادی آدمی
افزون باشد.

 

 

مردم شریف و آزاده‌ی ایران

 

احتمالا از عمل بدکردارانه‌ی شب‌پرستان کوردل در تخریب سنگ گور احمد شاملو، شاعر بلندآوازه و عضو زنده و جاوید کانون نویسندگان ایران، مطلع شده‌اید. اما یقین داریم که می‌دانید اعتبار و ارزش جاودانی و بلند جایگاه شاملو، چونان همه‌ی شاعران بزرگ ایران و جهان ، از سنگ‌نبشته‌ی گورش برنمی‌خیزد و با تیشه‌زنی شب‌پره‌های حقیر بر این سنگ نیز به هیچ روی خدشه‌ای نمی‌یابد. تاکنون نیز آزار و حبس و ضرب و شتم نویسندگان و شاعران آزاده یا چکش و چنگ و نیش‌زدن‌های دیگر، از سوی سیه‌دلان جز بر حقانیت و اعتبار خرد و هنرمندی این بزرگان نیفزوده است.
کانون نویسندگان ایران کار این بی‌خردان هنرستیز و ضدایرانی را حتی درخور محکوم کردن هم نمی‌داند. رسم طوفان‌های قله‌گذر و سرفراز، وزیدن بر خس و خاشاک‌های پیش‌‌پا افتاده نیست. با این وصف ما بار دیگر شما مردم فرهنگ‌دوست را بیدارباش می‌دهیم که دشمنان خرد و ادب و هنر دور تازه‌ای از تهاجم فرهنگی را آغاز کرده‌اند. گرچه هنوز بر این باور باطل‌اند که با سنگ‌شکنی و بی‌حرمتی در گورستان‌ها می‌توانند فاتحان قله‌های سربلند ادبیات غنی ، ظلم‌ستیز و آزادی‌خواه را از ذهن تاریخ پاک کنند. راستی را که اگر دشمنان فرهنگ ، ریاکاران، جباران و ظلمت‌پرستان توانستند با فردوسی، حافظ ، لورکا و مختاری چنین کنند، با شاملو نیز توانند کرد.
توصیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مردم ادب‌پرور ایران و خانواده‌ و یاران احمد شاملو این است که دیگر هیچ اقدامی برای ‌بازسازی سنگ گور نکنند و بگذارند در این جا نیز شعر انسان‌گرای احمد شاملو نقش خود را در افشای آلودگی‌ها ایفا کند.

ما همین‌گونه زیسته‌ایم ، وفادار مانده‌ایم و صبوری کرده‌ایم و بر صفحات تاریخ‌مان ثبت می‌شویم. بگذارید یادگار وحشت و جنون و بخل که بر ما می‌رود برای ‌نسل‌های ارزش‌آفرین فردا درس‌ آموز باشد.