ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  برای امام رضا
جشن تولد اتمی
با کیک زرد درقوطی

غنی سازی به این ترتیب متوقف شده و از دستور مذاکرات ایران با شورای امنیت

 و آژانس اتمی می‌تواند خارج شود. عقب نشینی با یک جنجال تبلیغاتی بعنوان پیروزی!

 

 
 
 
 

 

جشن تولد اتمی با کیک زرد و با شوی احمدی نژاد در خراسان برگزار شد. اول تکبیر فرستادند و عده ای هم که جمع کرده بودند تکرار کردند. همین گروه رفتند روی سن و حرکاتی از خودشان در آوردند که فقط آهنگ "تولد، تولد، تولدت مبارک" را کم داشت. سپس، درحالیکه شیخ عباس واعظ طبسی تولیت امام رضا پیشآپیش نشسته بود، معاون خودش را فرستاد روی سن تا قوطی حاوی کیک زرد را تحویل بگیرد و تحویل موزه امام رضا بدهد. زمان تحویل قوطی کیک، گروهی تکبیرفرستادند، تعدادی کف زدند و بعضی هم صلوات فرستادند، تا همه اقشار را تداعی کنند!

از دیروز عده ای از فرماندهان سپاه را به خراسان برده بودند، چند سفیر اسلامی را هم به همراه چند هنرپیشه دست دوم سینما هم برده بودند. بعد نوبت به احمدی نژاد رسید که ادای شومن‌ها را در آورد. خبری که چند روز سیمای جمهوری اسلامی برای آن زمینه چینی کرده بود اما از 48 ساعت قبل از آن روی خروجی بسیاری از سایت‌های خبری بود و‌هاشمی رفسنجانی نیز آن را با جزئیات بیشتری تشریح کرده بود. یعنی ادعای عضویت در باشگاه هسته ای با غنی سازی 5ر3 درصدی.

یک روز قبل از این مراسم نیز احمدی نژاد در یکی از شهرهای خراسان یک شوی دیگری را با آهنگ عمو زنجیر باف اجرا کرده بود که تلویزیون هم پخش کرد. خودش با بقیه دم گرفته بودند:

شما خسته اید ؟

مردم: نه و نه ونه

شما گشنه اید ؟

 نه و نه ونه

کی خسته است؟

مردم : دولت دولت

درجشن تولد دیشب هم عده ای جوان را با انواع مدل لباس‌ها آورده بودند که با حرکات موزن و شبیه رقص از خوشحالی پریدند روی سن. بعد از پخش موزیک‌های احساساتی یک سرود اتمی هم خوانده شد.

 

به این ترتیب ماجرای غنی سازی با این شو و ترفند می‌رود که از دستور مذاکرات اتمی ایران با شورای امنیت سازمان ملل و آژانس اتمی خارج شود، زیرا دیگر غنی سازی ادامه نخواهد یافت. این یگانه چشم بندی بود که توانستند برای عقب نشینی و جلوگیری از واکنش‌ها در برابر سیاست‌های جنگی – اتمی رهبر سازمان بدهند. ارزیابی پیک نت دراین زمینه در شماره دیروز منتشر شد که همچنان در همین شماره و همین صفحه با عنوان "شکست سیاست اتمی رهبر، قرار است پیروزی اعلام شود" قابل مشاهده است.