جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  انتخابات پرو
چه کسی سرخ تر است؟
دور دوم انتخابات پرو میان "رهبراتحاد انقلابی" و "کاندیدای فرودستان"
 
 
 
 

 

"اولان هومالا" ملی گرای متمایل به چپ کشور پرو، که رهبری "اتحاد برای پرو" را بدست دارد، درانتخابات ریاست جمهوری این کشور بیش از 30 درصد آرا را به خود اختصاص داد. انتخابات به دور دوم کشیده است و هنوز رقیب او در دور دوم انتخابات مشخص نیست. آرای آلن گارسیا رئیس جمهور سابق سوسیال دمکرات و رهبر اتحاد انقلابی خلق امریکا و لورد فلور نامزد راست‌ها بسیار نزدیک هم است و یکی از آن دو رقیب هومالا در دور دوم خواهند بود. دور دوم انتخابات حدود یک ماه دیگر برگزار می‌شود. هومالا در مبارزات انتخاباتی خود گفته است نه چپ است و نه راست، بلکه متعلق به فرودستان جامعه است. 

برنامه هومالا برای ملی کردن بخش‌های استراتژیک اقتصادی کشور، مانند معادن و گاز نگرانی محافل سرمایه داری پرو و آمریکایی را برانگیخته است.

همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات پارلمانی در پرو نیز برگزار گردید که براساس آخرین نتایج آن "اتحاد انقلابی خلق امریکا" با بیش از 20 درصد آرا پیشگام است و به فاصله کمی "اتحاد برای پرو" هومالا قرار دارد. احزاب دست راستی با 15 و 13 درصد آرا در مراحل بعدی قرار دارند.