جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  نپال 26 میلیونی
قیام یکپارچه مردم
علیه سلطان خودکامه
 
 
 
 

 

کشور 26 میلیونی نپال یکپارچه علیه دیکتاتوری و استبداد سلطان تام الاختیار این کشور به پاخاسته است. اعتصاب عمومی و تظاهرات خیابانی و ادامه دار مردم، نپال را فلج کرده است. خشونت ارتش و پلیس حکومتی در برابر مردم با واکنش‌های خشونت آمیز متقابل همراه شده و به این ترتیب اگر سلطان نرود و یا اختیاراتش را به مردم واگذار نکند، جنگ داخلی در این کشور قطعی است.

تظاهرات و اعتصابات بدنبال فراخوان 7 حزب سیاسی مخالف حاکم خودکامه نپال از روز پنج شنبه گذشته آغاز شد، که همچنان ادامه دارد. براثر این اعتصابات رفت و آمد در جاده‌های این کشور 26 میلیون نفری انجام نمی شود و موسسات و مدارس تعطیل شده اند. نام سلطان خودکامه "گیاندار" است.