جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

انفجار در جشن  میلاد محمد
درکراچی و کشته شدن روحانیون سنی
جنگ شیعه- سنی در پاکستان
مقدمه کدام حوادث در آینده است؟

 
 
 
 
 

در جریان ترافیک اخبار حمله به ایران و جشن اتمی حادثه مهمی در پاکستان روی داد که به نوعی در ارتباط است با آینده ایران. این حادثه مربوط است به انفجار در میان نمازگزاران مراسم میلاد پیامبر در کراچی، که بیش از 50 نفر در آن کشته شدند. بیشتر کشته شدگان نیز رهبران و روحانیون اهل سنت بودند، زیرا بمب در زیر جایگاه این روحانیون منفجر شد. دهها هزار مسلمان سنی در این مراسم حضور داشتند و بدنبال انفجار مهیبی که رخ داد مردم با شعار علیه شیعیان به حرکت در آمدند و با پلیس محلی درگیر شدند. حمله به ساختمان‌های دولتی و آتش زدن اتوبوس‌ها را شبکه‌های تلویزیونی نشان دادند. سازماندهندگان این حادثه، جنگ سنی و شیعه و تقسیم دوباره پاکستان را یکبار بنگالدش را از آن جدا کردند در سر ندارند؟ ادامه چنین جنگی به بلوچستان و سرانجام به ایران نخواهد رسید؟