جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  دبيركل سازمان ملل
ايران بايد صلح آميز بودن
فعاليت های اتمی اش را ثابت كند
 
 
 
 

 

كوفی عنان، دبيركل سازمان ملل، بدنبال جنجالی كه دولت بمناسبت غنی سازی 5ر3 درصدی اورانيوم در جهان راه انداخته گفت:

ايران تحقيقاتش را دنبال كرده‌است، اما اميدوارم آن‌ها قادر باشند بر سر ميز بازگردند و با جامعه‌ی بين‌المللی برای يافتن راه‌حلی از طريق مذاكره كار كنند.

ايران همواره خاطرنشان كرده است كه قصدش توسعه‌ی مصارف صلح‌آميز انرژی هسته‌يی است،‌ اگر واقعا اين طور است، آن‌ها بايد بتوانند اين تضمين را به جامعه‌ی بين‌المللی بدهند.