ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  احمد جنتی در نماز جمعه تهران
دشمن چشم غره می رود
چه خبر است؟ چرا عده ای ترسيده اند؟
 
 
 
 

 

احمدجنتی، دبيرشورای نگهبان، درنماز جمعه ديروز تهران يك خطبه اتمی ايراد كرد و گفت:

ای غربي‌ها، ای آمريكايي‌ها، چشم‌های خود را باز كنيد. پيام ما به دشمنان‌مان اين است كه هوس نكنيد به حريم جمهوری اسلامی ايران تعرض كنيد چون زود پشيمان مي‌شويد. جمهوری اسلامی ضعيف نيست، جوانان خلاقی دارد كه قدرت فنی خود را به نمايش مي‌گذارند. اين كشور در مقابل شما زانو نمی زند. اين جا ايران است اين جا امام(ره) و رهبر دارد. ما فرماندهی فردی مانند آيت‌الله خامنه‌ای را در پيشاپيش حركت و هدايت نيروهای مسلح در همه‌ی صحنه‌ها شاهديم.

اين پيروزی (غنی سازی اورانيوم) نتيجه‌ فرماندهی و هدايت رهبر است. دشمن بداند ايران با هيچ كشوری در دنيا قابل قياس نيست.

پيام اين موفقيت‌ها به همسايه‌ها اين است؛ شما را از ما نترسانند. ما از اول، هر جا همسايگان‌مان كمك مي‌خواستند، كمك‌شان كرده و مضايقه نكرده‌ايم. قدرت نظامی ايران امنيت نظامی منطقه را تامين مي‌كند و شما از آن برخوردار مي‌شويد.

پيام اين موفقيت‌ها به مردم خودمان؛ اينست كه دلگرم و خاطر جمع باشيد و از تهديد و ارعاب‌ها نترسيد. آن‌ها عرضه و توان ندارند و با تهديد و ارعاب مي‌خواهند كارشان را پيش ببرند. آن‌ها نمي‌توانند مردم خود را كنترل كنند. جنايت و قتل در كشورهاي‌شان بسيار بالاست و زندان‌ها‌ي‌شان روز به روز پر مي‌شود. اين در حالی است كه نيروهای رزمی و علمی و فنی شما برای عزت اسلام و مسلمين كار مي‌كنند. چرا تا دشمنان چشم غره‌ مي‌روند، عده‌ای خود را آلوده مي‌كنند، چه خبر است؟ چرا مي‌ترسيد؟ مگر خدا با شما نبود؟ مگر در طبس زمين‌گير نشدند؟