ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  در ادامه همبستگی ملی
16 دانشجوی دانشگاه شريف
به كميته انضباطی دانشگاه احضار شدند
 
 
 
 

 

در ادامه همبستگی ملی كه وزير كشور در سفر به سيستان و بلوچستان مدعی آن شد، محمدعلی دادخواه، وكيل دانشجويان گفت: كميته‌ انضباطی دانشگاه صنعتی شريف 16 تن از دانشجويان دانشگاه را كه در جريان مسائل اين دانشگاه با مديران دانشگاه اختلاف‌نظر داشتند، احضار كرد كه با توجه به عدم سوءنيت دانشجويان، صلاح نيست مورد تعقيب قرار گيرند.

دادخواه، تصريح كرد: اظهارنامه‌ای برای كميته‌ی انضباطی مي‌فرستم و بيان مي‌كنم با توجه به عدم سوءنيت دانشجويان، اين موضوع قابليت تعقيب ندارد و با توجه به روح قانون اساسی اصولا اعتراض و اعلام نظر متفاوت، جرم تلقی نمي‌شود.