جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  واكنش به فعاليت های اتمی ايران
دستور كار جلسه  شورای امنيت
اين هفته در مسكو تهيه می شود
 
 
 
 

 

مديران سياسی پنج عضو دايمی شورای امنيت به اضافه‌ آلمان روز سه‌شنبه اين هفته، با هدف مذاكره پيرامون فعاليت های اتمی جمهوری اسلامی و تهيه دستور كار اجلاس آينده شورای امنيت كه درابتدای ماه مه تشكيل خواهد شد سه شنبه وارد مسكو خواهند شد.

نماينده‌ چين در سازمان ملل كه در ماه جاری رياست شورای امنيت را عهده‌دار است، در پاسخ غير مستقيم به اظهارات نماينده امريكا در سازمان ملل و سخنرانی ها و مصاحبه های روزهای اخير وزير خارجه امريكا گفت: صحبت از گزينه‌ی نظامی و تحريم‌ها در شرايط كنونی سودمند نيست. ما هم چنان معتقد به راه‌حل ديپلماتيك هستيم.

نماينده‌ روسيه در سازمان ملل نيز گفت: مسكو در انتظار نتايج رسمی سفر البرادعی به تهران و گزارش و توصيه‌های وی است.