ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

عزت الله سحابی:
احمدی نژاد و آبادگران
بحران را آوردند، نه آبادگری را

انرژی هسته ای حق مردم است، اما اطلاع از سرانجام 600 ميليارد دلار فروش نفت و مخالفت با جنگ هم حق مردم است.
آن چه آباد شده برخی نهادهاست كه بودجه‌‏شان برای جلب رأی مردم از ذخاير ارزی افزايش يافته است. وضع اقتصادی كشور وخيم شده، امسال با سيل واردات روبرو هستيم. هرچه را دولت خاتمی بدست آورده بود، دولت جديد به باد داد!

 
 
 
 

 

مراسم سالروز درگذشت دكتر يدالله سحابی، از بنيانگذاران نهضت آزادی ايران، در حسينه ارشاد تهران برگزار شد. در اين مراسم جمع زيادی از ملی – مذهبی ها و دانشجويان و فعالان سياسی، روزنامه نگاران و نمايندگان ادوار گذشته مجلس، از جمله مهدی كروبی و محمد رضا خاتمی رئيس و نايب رئيس مجلس ششم حضور يافتند.

مهندس سحابی، فرزند دكتر سحابی دراين مراسم گفت:

 امروز شعار "انرژی هسته‌‏ای حق مسلم ماست"، تعيين كننده همه سياست‌‏های اقتصادی، سياسی، اجتماعی كشور شده است. ما نيز بر حق داشتن انرژی هسته‌‏ای تأكيد مي‌‏كنيم چرا كه در زمانی كه تمامی كشورهای منطقه و دنيا از آن برخورداراند، چرا اين حق از ما دريغ شود؟

بحث بر سر سياست‌‏های دولت جديد است. در دولت خاتمی سياست تنش‌‏زدايی در سياست خارجی پيگيری شد كه دستاوردهای زيادی برای ما داشت. در آن دوران آمريكا اعتراف كرد به اينكه كودتای 28 مرداد اشتباه بوده است. در شرايطی كه هر كس، غير از وابستگان به حكومت در ايران بيگانه و جيره خور بيگانگان خوانده مي‌‏شوند و چنين برخوردی با كشورهای دنيا نيز مي‌‏شود، مسلماً تمامی كشورها با ايران دشمن مي‌‏شوند.

اگر دنيا با ايران جداست، بخشی از آن تقصير ما بوده است، چنان كه در دولت خاتمی اين امر وجود نداشت.

اصول فصل سوم قانون اساسی بر حق مردم و نفی استبداد تأكيد مي‌‏كند اما امروز تمام رسانه‌‏ها و مطبوعات و حتی كتاب‌‏ها را از روشنفكران گرفته‌‏اند، شش ماه است كه وزارت ارشاد به هيچ كتابی مجوز نداده است، مگر اينها حق مسلم ملت ايران نيست.

مگر ملت ايران حق ندارد بگويد كه ذخاير ارزی كه مال نسل‌‏های ديگر است بايد حفظ شود، مگر ملت حق ندارد بگويد كه چگونه كشور ما با وجود 600 ميليارد دلار درآمد نفت از عقب مانده‌‏ترين و فقيرترين كشورهای منطقه است؟!

اگر قرار براستيفای حق مسلم مردم ايران در مورد انرژی هسته‌‏ای است، بايد حق مسلم مردم برای توسعه و آزادی نيز در نظر گرفته شود.

مردم ايران هشت سال تبعات و مشكلات جنگ با عراق را كشيده است. ديگر نمي‌‏خواهد وارد جنگ جديدی شود.

ترديدی نداريم كه آمريكا مي‌‏خواهد سلطه خود را تحميل كند، اما عقل مي‌‏گويد كه نبايد آن را تحريك كرد بلكه بايد آنها را از اين كار منصرف كرد.

نظامی ها در همه عرصه سياسی كشور حضور پيدا كرده اند. اگر همه چيز نظامی شود نگرانی جهان نسبت به ايران افزايش مي‌‏يابد. تجربه نشان داده است كه حكومت نظاميان هميشه برای مردم آن كشور بدبختی به همراه داشته است. حكومت نظاميان در همه دنيا مخرب بوده است.
 اقدامات چند ماه اخير دولت سرمايه‌‏های زيادی را از كشور ما گرفته است
. در طی هشت سال دولت خاتمی، ايران موفق شد در ميان چند كشور منطقه مقام اول را در زمينه اقتصادی بدست آورد، رشد اقتصادی ايران در طی هشت سال دولت خاتمی، 4/4 درصد بوده و حجم سرمايه‌‏گذاری از 12 درصد را به 30 درصد افزايش يافت.

سرمايه ديگری كه در دولت جديد از ايران گرفته اينست كه ايران به لحاظ اقتصادی در موقعيت مناسبی قرار داشت و امروز به پايين‌‏ترين سطح ممكن رسيده است.

افزايش بودجه دولت و نقدينگی منجر به بالا رفتن ميزان تورم و بازار مصرف مي‌‏شود كه اين برخلاف برنامه سوم و چهارم است. برنامه‌‏هايی كه توسط كارشناسان برجسته در دولت‌‏ خاتمی تدوين شده بود.

ساختار اقتصادی ايران به دليل تركيب ساختار اجتماعی و ساختار حاكميت بسيار پيچيده است و مسوولين اقتصادی به بينش نفتی پايبندند. مسوولين به قوانين مصوبه پايبند نيستند و آن را به پوششی برای اقدامت خود تبديل مي‌‏كنند. تا ساختار اقتصادی و بينش مسوولان اصلاح نشود، مشكلات اقتصادی ايران حل نمي‌‏شود.

اين اصلاحات در دوره خاتمی بدون تبليغات و سروصدا در حال صورت گرفتن بود كه امروز اين سرمايه نيز از دست رفته است.

بودجه سال 85 به كلی برنامه چهارم توسعه را مخدوش كرده، بنابراين اولين اقدام دولت جديد نفی دستاوردهای دولت خاتمی است. بر اساس برنامه چهارم توسعه ميزان واردات و بودجه جاری بايد كاهش يابد، اما خلاف اين برنامه، دولت بودجه جاری را افزايش داده و 48 درصد درآمد نفت هزينه امور جاری مي‌‏شود، در حالی كه به نفت بايد به عنوان سرمايه نگاه كرد نه درآمد، نبايد آن را مصرف امور جاری كرد.

ايران در سال 85 با سيل واردات مواجه خواهد شد و اين به معنای افزايش مصرف، تورم و فساد است،‌‏ بنابراين كسانی كه احمدي‌‏نژاد به آنها وعده داده است كه نفت را سر سفره‌‏هاشان مي‌‏برد، بايد منتظر افزايش تورم باشند.

ريخت و پاش‌‏های رييس‌‏جمهور در سفرهای استانی برخلاف قوانين مصوب سال 84 و 85 است و وی به قوانين پايبندی ندارد. دولت ذخاير ارزی را كه در دوران خاتمی ذخيره شده بود، تمام كرده است. در حالی كه اين ذخاير به عنوان سرمايه ملی برای آيندگان ذخيره شده بود.

ذخاير ارزی در صورت تحريم‌‏های احتمالی مي‌‏توانست به ما كمك كند و تبديل به سرمايه گردد كه متأسفانه آن را از بين بردند.

برنامه پيشرفت اقتصادی دوران خاتمی،‌‏ ذخاير ارزی و برنامه توسعه چهارم از بين رفته است و بودجه جاری افزايش يافته نشان مي‌‏دهد كه وضع اقتصادی كشور وخيم شده است.

دولت جديد تاكنون دو لايحه متمم بودجه در طی پنج ماه ارايه كرده است، درحالی كه دولت خاتمی در طول هشت سال تنها يك لايحه متمم بودجه ارايه كرد. اين يعنی ريخت و پاش و اسراف.
 آبادگران كه وعده آبادانی ايران را داده بودند، با تصويب برنامه‌‏های دولت، آبادی ايران را از بين بردند.

تجربه نشان داده است كه اگر بخواهند مردم را با ريخت و پاش راضی نگه دارند، موفق نخواهد بود‏. اين امر انتظارات مردم را افزايش مي‌‏دهد و تورم آينده مردم را زير فشارهای دوباره قرار خواهد داد.
 آبادگران كه مدعی شدند مي‌‏خواهيم توسعه اقتصادی ايجاد كنيم و ايران را آباد كنيم، بگويند كه با اين اقدامات چه چيزی از آبادگری ايران باقی مي‌‏ماند. آن چيزی كه آباد شده برخی نهادهاست كه بودجه‌‏شان برای جلب رأی مردم از ذخاير ارزی افزايش يافته است.