ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  جانا! سخن از زبان ما گفتيد!
زنده باد كارگران و دانشجويان فرانسه
 
 
 
 

 

 جمعی از كارگران دانشجوی مركز علمی- كاربُردی خانه كارگر، روز پنجشنبه در برابر سفارت فرانسه در تهران جمع شدند تا خرسندی خود را از پيروزی اخير دانشجويان و كارگران فرانسوی در جلوگيری از تصويب و اجرای قانون كار جديد اين كشور اعلام دارند.

آنها يك دسته گل، همراه با يك لوح ياد بود را می خواستند تسليم سفارت كنند اما كاركنان سفارت كه تابع دولت دست راستی فرانسه و مخالف جنبش اخير اعتراضی در فرانسه اند از سفارت خارج نشده و كارگران اين دسته گل را پشت ديوار سفارت فرانسه گذاشتند.

 دانشجويان كارگر ايرانی با شعار " قرارداد موقت ملغی بايد گردد " و " سرمايه دار حيا كن كارگر را رها كن " ، عملا همان خواست هائی را مطرح كردند كه جنبش عظيم دانشجويی- كارگری فرانسه در لغو آن پيروز شد.