ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  سخنان محسن كديوردر مراسم سالگرد دكترسحابی
جمهوری اسلامی تبديل شده به حكومت امام زمان
 
 
 
 

 

گرچه سحابی از بنيانگذاران انقلاب اسلامی بود اما از همان ابتدا به شاخص‌‏ترين چهره های منتقد برآمده از نظام تبديل شد.

نامه‌‏ای وجود دارد كه معانی جمهوری اسلامی در آن از امام پرسيده شده است و ايشان نيز به آن پاسخ داده‌‏اند، امام معتقد بود كه جمهوری اسلامی، جمهوری است مانند همه جمهوري‌‏ها، يعنی مانند جمهوری در ساير كشورها از جمله فرانسه است. در آن زمان وقتی اين اعتقادات امام را شنيديم، باور كرديم كه نظام جمهوری اسلامی مانند همان جمهوري‌‏های معمول در ديگركشورهاست. در آنچه مراد از جمهوری اسلامی بود، قرار بود ميزان رای مردم باشد، آن زمان آزادی برای همگان بود حتی ماركسيست‌‏ها و امروز حتی مذهبي‌‏های دگرانديش هم از داشتن رسانه محرومند، ببينيد تفاوت از كجاست تا به كجا.

امروز در ميان روزهای ملی كشور، مظلوم‌‏ترين روز 12 فروردين است و قرار است تعطيلی آن را هم بردارند، ديگر ما چه نيازی به جمهوری اسلامی داريم؟! رييس‌‏جمهور عارش مي‌‏آيد كه نام حكومت را جمهوری اسلامی بنامد و در بيانات رسمي‌‏اش حكومت اسلامی را مطرح می كند. خبرنگاران خارجی مي‌‏پرسند چرا در اين چند ماهه‌‏ كشور تبديل به كشور امام زمان شده است و اين قدر دم از مهدويت مي‌‏زنند. در اين چند ماهه اين روند تشديد شده است، اگر زمانی ائمه را مقدس مي‌‏پنداشتند، در دو دهه اخير به مقامات مقدس‌‏مان افزوده شده است.

حكومتی جمهوری است كه آحاد مردم در آن از حقوق يكسان برخوردار باشد و اين افراد ذي‌‏حق باشند و همچنين توانايی استيفای حق‌‏شان را داشته باشند.

 جمهوری نظامی برای مردم رشيد است، مردمی كه به حدی از رشد رسيده‌‏اند كه خود صلاحيت استيفای حقوق‌‏شان را دارند، در اين صورت نيازی به ناظری ندارند كه مصلحت آنها را تشخيص دهند.

در حكومت جمهوری كرسی مادام العمر نداريم، بنابراين در هر حكومتی كه فرد به شكل مادالعمر زمامداری را بر عهده دارند، حكومت جمهوری نيست.

در حكومت‌‏های جمهوری قوه مقننه و رسانه‌‏های آزاد مسووليت امر به معروف و نهی از منكر را دارند. بنابراين حكومتی كه در آن نهادهای نظارتی مسدود شوند، قايل به پاسخگويی نيست.
 در حكومت جمهوری زمامدار هيچ امتياز ويژه‌‏ای نسبت به مردم ندارد و اختيارات زمامدار درجمهوری منطبق بر قانون است.