هنر و انديشه

     www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

لاهوتی
درآستانه
50 سالگی
خاموشی ابدی  
آن انقلابی بزرگ

 
 
 
 
 

49 سال از خاموشی "ابوالقاسم لاهوتی” شاعر ملی و انقلابی ايران گذشت. لاهوتی كرمانشاهی بود. يعنی در آنجا بدنيا آمد و در مسكو چشم بر جهان فرو بست. زمانی كه خاموش شد 73 سال داشت و به پاس يك عمر مبارزه انقلابی در ميدان سرخ مسكو به خاك سپرده شد. اين خاكسپاری در زمان خود يكی از بزرگترين افتخاراتی بود كه بندرت نصيب انقلابيون جهان می شد.

 لاهوتی يكی از درخشان ترين چهره های شعر انقلابی ايران است. او به زبان های فرانسه و تركی تسلط داشت و شايد بتوان او را بدعت گذار شعر جديد ايران(شعرنو) دانست. كاری كه بعدها نيما هم در مضمون و هم در قالب آن را كامل كرد.

 در صفحه زمانه، اگر نام زر نبود

هرگز فساد و فتنه و شر در بشر نبود

يك قطره خون، به خاك نمی ريخت از بشر

گر آن كه زر مدير امور بشر نبود

با هر توانگری به جهان رو به رو شدم

ديدم ز راه مردمی ، اصلا خبر نبود