ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  آخرين نظرسنجی ها
48 درصد امريكائی ها
 طرفدارحمله به ايران شده اند
 
 
 
 

 

روزنامه‌ "لوس‌آنجلس تايمز" و شركت "بلومبرگ" نتايج آخرين نظرسنجی ها از مردم امريكا درباره حمله نظامی به ايران را منتشر كردند. اين نظرسنجی پس از اعلام غنی سازی اورانيوم درايران و سخنان تحريك آميز رهبر و احمدی نژاد بمناسبت كنفرانس قدس در تهران اعلام شده است.

در اين نظرخواهی، با اشاره به اعلام غنی سازی اورانيوم درايران پرسيده شده:

-اگر ايران كماكان به توليد موادی ادامه دهد كه بتواند در توليد سلاح اتمی به كار رود، شما از اقدام نظامی [عليه اين كشور] حمايت مي‌كنيد؟

48 درصد پاسخ مثبت و 44 در صد پاسخ منفی داده‌اند.

همين نظر سنجی نشان می دهد كه از هر 10 آمريكايی، اكنون 6 نفر به اين نتيجه رسيده است كه ايران بصورت اجتناب ناپذير بسوی توليد سلاح اتمی می رود.

همزمان با انتشار اين نظرسنجی روزنامه‌ «كريستيان ساينس مانيتور» نوشت:

 تجربه نشان داده است كه جورج بوش وقتی ادعا مي‌كند اجازه نخواهد داد ايران سلاح اتمی توليد كند به گفته‌اش عمل خواهد كرد. نگرانی در مورد ايران اينست كه رهبران اين كشور مي‌توانند سلاح هسته‌ای را در اختيار شبكه ها‌ی ترور قرار بدهند، بدون اين كه بتوان آن را ردگيری كرد و آمريكا هم نمي‌تواند مقابله ‌به ‌مثل كند. دولت ايران شهادت طلبی را بصورت ترويج تروريسم ايدئولوژليزه می كند. درس‌های يازدهم سپتامبر اين است كه «ما بايد تهديدات را پيش از وقوع  دفع كنيم