وبلاگ‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

موج جنايت زير كلاهك اتمی
و. جمهوريت

 
 
 
 
 

رويكرد جديد حاكميت برای منحرف نمودن افكار عمومی نسبت به فجايع در حال رخ دادن در زمينه حقوق بشر اين بار با نسخه انرژی هسته ای صورت می پذيرد. چند صباحی است كه حكومتيان و رسانه های وابسته به آن مسئله هسته ای را ابزاری قرار دادند تا تمامی اذهان بدان معطوف شود كه بتوانند بيش از گذشته منتقدين و مخالفين وضع موجود را با فجيع ترين حالت از بين ببرند. اخباری كه از تمامی نقاط كشور به گوش می رسد حاكی از موج جديد اعدامها ی دگرانديشان است. در روز تاسوعا حجت زمانی به دار آويخته شد و اكنون هم حكم اعدام باطبی توسط ديوان عالی كشور تاييد ميشود و گفته می شود افراد ديگری هم در روز 26 ارديبهشت اعدام خواهند شد و مطمئنا حكم اعدام هم توسط محفل حقانی صادر شده است .از سوی ديگر اخبار نگران كننده ای هم از شكنجه افراد در زندانها منتشر می شود. در زندان عادل آباد شيراز شبانه به دختری تجاوز كرده و صبح روز بعد آن دختر مظلوم را می سوزانند. جمهوريت هيچگاه هر خبری را تا از موثق بودن آن مطمئن نباشد انعكاس نمی دهد ولی مطالب گفته شده همگی حقانيت آن ثابت شده است. و دغدغه جمهوريت نسبت به اوضاع نابسامان مملكت است كه راهی جزء واكنش نسبت به وضعيت موجود نمی بيند اوضاعی كه هر ايرانی را نگران می كند. مردمانی كه حدود سه ميليون نفر آن طبق آمار سازمان بهزيستی شبها گرسنه سر به بالين می گذارند و سن فحشا را 13 سال عنوان می كند و رقم معتادين را در حدود 12 ميليون نفر .فقر وبيكاری هم كه ديگر جای خود دارد .و در كنار تمامی اين موارد نقض آشكار حقوق بشرهم  ظلم مضاعفی است كه حاكميت روا می دارد .(...)

بر نويسندگان و روشنفكران است تا نسبت به شكل گيری گوانتانامو در ايران واكنش نشان داده تا رسالت تاريخی خود را انجام داده باشند.