هنر و انديشه

     www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  بيانيه 120
شاعر و نويسنده
 
 
 
 

 

 يكصد و بيست شاعر و نويسنده ايران، در اعتراض به تخريب سنگ مزار احمد شاملو بيانيه ای منتشر كردند. آنها در بيانيه خود نوشتند:

جايگاه شعر، شخصيت و انديشه "احمد شاملو " در ادبيات فارسی و بين فرهنگ‌ ‏دوستان و عامه مردم ابدی است و اگر امروز شاملو توان نوشتن و گفتن داشت، شايد از اين كه بارها و بارها سنگ مزارش را شكسته‌‏اند ، آزرده خاطر نمي‌‏شد و تكرار می كرد :

چراغی به دستم

چراغی در برابرم

من به جنگ سياهی می روم
ما نيز اعتراض به خاطر شكستن سنگی كه بر سينه ماست سر نمي‌‏دهيم ، بلكه اعتقاد داريم ، برهنه ماندن خاك خفته بر پيكر شاملو خود عريانگر آن نگاه ارتجاعی است كه هرگز تاب تحمل هنر را ندارد.