ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

یك میلیون تن گندم وارد می شود
آمادگی برای دوران
تحریم و حمله نظامی
500 هزار تن گندم از امریكا، یعنی كشوری كه پرچمدار
تحریم و حمله نظامی به ایران است وارد خواهد شد!
افزایش قیمت نان عملا آغاز شده

 
 
 
 
 

یك شركت‌ استرالیایی‌ دراشاره به تدارك و پیش بینی های جمهوری اسلامی برای تحریم اقتصادی و جنگ احتمالی نوشت: ایران كه طی دو سال آخر دولت خاتمی به خود كفائی در تولید گندم رسیده بود، امسال یك میلیون تن گندم وارد می كند. نیمی از این گندم وارداتی از امریكا خریداری می شود! یعنی همان كشوری كه مبتكر تحریم اقتصادی ایران است و خطر حمله نظامی نیز از سوی آن پیش بینی می شود! وزارت‌ كشاورزی‌ آمریكا اعلام‌ كرده‌ است‌ كه صادرات‌ گندم‌ این كشور به‌ ایران‌ به‌ 500 هزار تن‌ رسیده‌ است‌.

مصرف‌ سالانه‌ گندم‌ داخلی‌ كشور برای‌ تولید نان‌ و شیرینی‌ حدود 12 میلیون‌ تن‌ است‌.

بودجه‌ 1385 كل‌ كشور، به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ است 750هزار تن‌ سیلوی‌ ذخیره‌سازی‌ گندم‌ را از طریق‌ واگذاری‌ به‌ فاینانس‌ یا بخش‌ داخلی‌ تامین‌ كند.

خبرگزاری‌ رویتر نیز اعلام‌ كرد ایران‌ دست‌كم‌ 50 هزار تن‌ گندم‌ از فرانسه‌ و آلمان‌ خریداری‌ می‌كند و همچنین‌ سفارش‌ خرید یك‌ میلیون‌ تن‌ گندم‌ به‌ استرالیا و كانادا هم‌ داده‌ است‌.

علیرغم همه این تدابیر برای واردات گندم، در هفته های اخیر قیمت نان درایران بالا رفته است و حالا در دولت احمدی نژاد نه تنها نان به نفت آغشته نیست، بلكه لقمه های نان خالی گران تر هم شده است!