ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

تحصن و اعتراض دانشجوئی در دانشگاه "رجائی"

 
 
 
 
 

دانشجویان دانشگاه "رجايي" از چهار روز پیش در حال تحصین و اعتراض اند. اين اعتراضات با خواست هاي صنفي نظير بهبود وضع خوابگاه ، رايگان شدن بليت اتوبوس ، بهبود وضع غذا و مشابه آن آغاز شده ولي عدم پاسخ مناسب به خواسته هاي دانشجويان و تحقير و توهين آنها عملا به این اعتراض صنفی جنبه های مخالفت با سیاست های جاری در دانشگاه ها را داده است. طرح هاي تفكيك دختر و پسر، افت كيفي تحصيلي و سلسله فشارها و تنگناهای دیگر فرهنگی و سیاسی از این جمله سیاست هاست که اعتراض دانشجویان را تشدید کرده است. دانشجويان خواهان پاسخگويي رئيس دانشگاه و برخي خواهان استعفاي وي هستند. 

اعتراض دانشجوئی در دانشكده هنرهای زیبا

اعضای سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشكده‌های هنرهای زیبا در اعتراض به انتخابات انجمن اسلامی این دانشكده كه چندی پیش برگزار شد، با خواندن سرود یاردبستانی در مقابل این دانشكده جمع شدند.

آنها برگه‌های «آری» و «نه» همه‌پرسی را در خصوص انتخابات آزاد(همه دانشجویان در آن حق رای دارند) و یا بسته (فقط اعضای شورای عمومی حق رای دارند) برگزار كردند كه نتیجه آن 112 رای آری و 5 رای نه بود. چندی پیش انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشكی، انتخابات شورای مركزی انجمن اسلامی دانشكده هنرهای زیبا را برگزار كرده بود.