پيک هفته

   

پيک نت

پيوندهای پيک بایگانی پیک

infos@pyknet.net

 

    hafteh@peiknet.com

 

پيک هفته

ارشيو هفتگی

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيک هفته

 

 


سیمین دانشور
به یادش آوریم
اکنون که دیگر
در میان ما نیست!

اکنون که دیگر با ما نیست به یاد بیاوریم که انتشار رمان «سووشون» در سال 1348، حادثه ای بزرگ و یگانه در حیات ادبیات معاصر ایران بود: این رمان به یکی از نیازهای تاریخی جامعه ادبی ما پاسخی شایسته داد. «سووشون» با برخورداری از یک بازسازی معتبر و نیرومند، رسا و کارا و در عین حال ساده و بی تکلف، انبوهی از شخصیت های گیرا و آشنا، و این همه استوار بر بینشی عمیقا انسانی و برگرفته از فرهنگ ایرانی، جستجوها و تلاش های داستان نویسان ایرانی در طول ده ها سال را به ثمر رساند و سرانجام به خواننده ایرانی امکان داد تا در گونه رمان به بررسی و بازشناسی زندگی و سرگذشت خود بنشیند.

اکنون که دیگر با ما نیست به یاد بیاوریم که کارنامه سیمین دانشور به این دستاورد بزرگ محدود نمی شود. بانوی فرزانه جامعه ادبی ما با نوشتن و ترجمه ده ها مقاله، رمان و داستان کوتاه، سهم بزرگی در سرزندگی و رونق و اعتبار ادب و فرهنگ و زبان زمانه ما داشت.

اکنون که دیگر با ما نیست به یاد بیاوریم که چندین دهه آموزش و پژوهش او در زیبائی شناسی و تاریخ هنر در دانشگاه تهران، نسل هایی از دانشجویان و شنوندگان را با نظر و نظرگاه های تازه ای بر هنر ایران و بر مباحث هنرشناسی و زیبا شناختی آشنا کرد. در زبان و کلام او، زیبائی شناسی از دنیای احکام خشک و تعارف های قالبی و داوری های سیاه و سپید دوری می گرفت و به اندیشیدن و پژوهیدن در آفرینش هنری در جامعه می انجامید.

اکنون که دیگر با ما نیست به یاد بیاوریم که بانوی فرزانه فرهنگ ما روشنفکری آزاده و بیدار بود: بنیانگذار (1347) و از جمله اعضای نخستین هیئت دبیران (1347- 48) کانون نویسندگان ایران، همواره و هم چنان در کانون و با کانون و کانونی ماند. آزاد اندیشه را پاس می داشت که باید بی هراس از سانسور و ممیزی، اندیشیدن و گفت و شنید و نوشت. قلم ها را شکسته و زبان ها را بسته نمی خواست. در استقلال و کوشنده و با درد زمانه زیست.

اکنون که دیگر با ما نیست به یاد بیاوریم که از بزرگ بانوی زمانه بود، از تیره و خمیره آنان که در میان نابرابری ها و برغم همه سنت ها و آئین ها و پندارهای زن ستیزانه، برابری زن و مرد را جستند و خواستند و زیستند و آینده و آینده ها را آرام و بی هراس نوید دادند.

اکنون که دیگر با ما نیست به یاد بیاوریم که همدوران روشندل ها، همواره امید بود و چه در آن سال های اوج و فرود نهضت ملی ایران و چه در این راه و بیراهه های سال های انقلاب ایران، گوئی هم چنان و هر زمان، همچون درخت ها در پرسش از باد نشسته بود: "در راه که می آمدی، سحر را ندیدی؟" 

یادش بیدار.

 24 اسفند 1390/ 14 مارس 2012

 

اروند آبراهامیان- سیروس آرین پور- نعمت آزرم- داریوش آشوری- احمد اشرف- بهمن امینی- علی امینی نجفی- کاظم ایزدی- منیره برادران- رضا براهنی- علی بنو عزیزی- سهراب بهداد- شهرنوش پارسی پور- ناصر پاکدامن- آذر پورآذر- امیر پیشداد- نیره توحیدی- محمد توکلی ترقی- حمید رضا جاودان- محمد جلالی (م.سحر)- علی اصغر حاج سید جوادی- فرنگیس حبیبی- حسن حسام- محسن حسام- نسیم خاکسار- هادی خرسندی- فرهاد خسروخاور- لطفطی خنجی- اسماعیل خویی- جلیل دوستخواه- حسین دولت آبادی- قاضی ربیحاوی- ناصر رحمانی نژاد- نسرین رحیمیه- مجید روشنگر- سعید رهنما- ناصر زراعتی- رکسان زند- هوشنگ سباح پور- علی شیرازی- ساناز صحتی- رضا علامه زاده – آنا عنایت- محمود عنایت- رضا قاسمی- محمد قانون پرور- شهرام قنبری- علی قیصری- کیان کاتوزیان- محمدعلی همایون کاتوزیان- داریوش کارگر- فرهاد کاظمی- کاظم کردوانی- احمد کریمی حکاک- زریون کشاورزصدر- هوشنگ کشاورز صدر- منصور کوشان- مریم متین دفتری- هدایت متین دفتری- رضا مرزبان- فریدون معزی مقدم- بهروز معظمی- هایده مغیثی- اسفندیار منفردزاده - فرزانه میلانی- فرهاد نعمانی- مجید نفیسی- شهین نوانی- پرتو نوری علا- مهشید نوشیروانی- وحید نوشیروانی- هما نوشیروانی- بهمن نیرومند- شاداب وجدی- محسن یلفانی