اخبار

پيك

                         
عامل ترور عبدالله نوری ودستگيری شهرداران تهران
سردار نقدی دربازداشت به

ا12قتل جنسی اعتراف كرد

 

سردار محمدرضا نقدي، فرمانده سابق ضد اطلاعات نيروهاي انتظامي(حراست) به اتهام (حداقل) 12 قتل و انواع كلاهبرداري هاي مالي بازداشت شده است0 نقدي فرمانده و رهبر عمليات ترور نافرجام عبدالله نوري و عطاالله مهاجراني در جريان تشييع جنازه قربانيان جنگ در نماز جمعه تهران بود0 از جمله كساني كه در دادگاه اين ماجرا شهادت داد فائزه هاشمي رفسنجاني بود0 او همچنين رهبري عمليات حمله به شهرداري هاي 12 گانه تهران را پس از انتخابات رياست جمهوري برعهده داشت و زير زمين خيابان وصل نيز در اختيارش بود0 در اين زير زمين شهرداران تهران شكنجه و وادار به اعترافاتي شدند كه بر مبناي آن شهردار تهران "كرباسچي" محاكمه و زنداني شد0 نقدي شهرداران را زير شكنجه وادار به اعتراف به دزدي، انحراف جنسي واختلاس كرد و بعدها نيز وقتي شهرداران آزاد شده  و به مجلس رفته و شرح شكنجه ها را دادند، نقدي به مجلس رفت و مدعي شد كه اگر اجازه بدهند عمليات ادامه يابد بقيه اختلاس ها و دزدها هم كشف خواهد شد0

سردار نقدي كه از جمله معاودان عراقي است كه به ايران بازگشته، از نگهبانان شخصي آيت الله واعظ طبسي در مشهد بود كه از جانب وي به تهران فرستاده شد تا مسئول ضد اطلاعات نيروي انتظامي شود0 عبدالله نوري بسيار كوشيد او را از اين سمت بركنار كند اما از آنجا كه رهبر جمهوري اسلامي با انتقال مسئوليت نيروي انتظامي به وزارت كشور در زمان تصدي عبدالله نوري موافقت نكرد، اين تصفيه نيز ممكن نشد و نقدي قصد جان عبدالله نوري را در نماز جمعه تهران كرد0

بي پروائي نقدي در حادثه آفريني براي محمد خاتمي به گونه اي بود كه رهبر در يكي از سخنراني هايش با اشاره به اظهارات و عمليات نقدي مطالبي را مطرح كرد و نقدي هم در پاسخ به مطبوعات گفت : سمعا و طاعتا!

از آن پس نقدي را با همين نام مي ناميدند: سردار سمعا و طاعتا!

اما عليرغم اين ابراز بندگي، نقدي به عمليات خود ادامه داد و در بسياري از ترورها و حادثه جويي هاي 6 سال گذشته نقش آفرين شد، تا آنكه سرانجام و زير فشار انواع دلائل و مداركي كه به رهبر ارائه دادند و پس از تغيير فرمانده نيروهاي انتظامي نقدي از مسئوليت ضد اطلاعات و حراست نيروهاي انتظامي طي حكمي توام با تقدير رهبر از اين سمت به سمت آموزش و طرح و برنامه نيروهاي انتظامي رفت0 دراين سمت نيز او با استفاده از شبكه اي كه دراختيار داشت به عمليات خود ادامه داد0 گفته مي شود مجموع پرونده او را اخيرا فرمانده نيروهاي انتظامي نزد رهبر برده و پس از اثبات اين كه نقدي يكي از چند فرمانده و سازمانده اصلي نيروهاي لباس شخصي است و همين نيروها بنام دانشجويان در تظاهرات اخير دانشگاه تهران عليه همه مقامات و از جمله رهبر شعارهاي توام با ناسزا داده اند، بابازداشت و تحقيق از او موافقت شد0

نقدي در يكي از بازداشتگاه هاي ويژه وزارت اطلاعات و نيروهاي انتظامي تحت بازجويي است و تاكنون به 12 قتل جنسي و انواع كلاهبرداري ها اعتراف كرده است0
 


 

ی