هنر و انديشه

پيك

                         

 

ترانه ای

برای خواندن  

از میان اشعار و ترانه هایی که برای پیک ارسال شده است، این سه ترانه را که حال و هوای جوان و جوانی در ایران امروز را با خود دارد با این انگیزه که روی آن ها آهنگ ساخته شده و خوانده شوند منتشر کرده ایم. 

 

از ليلوا : ا
بغض پنهون
شب يلدا
ايرون (ايران)ا
  
 


 

ی