سخن روز

پيك

                         

فاكر را رها كنيد

هيات انگليسی را بچسبيد!

 

حسين شريعتمداري مدير مسئول روزنامه‌ كيهان، اين روزها بدليل پيشنهاد آشكار كودتا عليه دولت و مجلس( تحت عنوان پالايش حاكميت از مشاركتی ها و اصلاح طلبان) زير فشار سنگين قرار گرفته است0 مطبوعات اشاره مستقيم به نقش امنيتی او در تشكيلات سعيدامامی و ادامه آن در سازمان امنيت غير قانونی جمهوری اسلامی مي كنند و می نويسند و می گويند كه وي در بسياری از جنايات 10 سال اخير جمهوری اسلامی نقش مستقيم داشته است0 اين رسوائی به گونه ايست كه گردانندگان روزنامه "رسالت" ارگان ديگر جناح راست نيز صلاح خود را در فاصله گيری از آينده او تشخيص داده اند0 آينده ای كه اگر بقای ملی و تقويت اصلاحات در آن تثبيت شود حسين شريعتمداری در كنار قاضی مرتضوی و بسياری ديگر از چهره های گرداننده رويدادهای خونين 10 سال گذشته به پاي ميز محاكمه واقعی كشانده خواهند شد0

فاصله گيري گردانندگان روزنامه رسالت ( امير محبيان و مرتضی نبوی عضو مجمع تشخيص مصلحت) از حسين شريعتمداری و نظرات وی همزمان شده است با اظهارات وی در تكذيب وابستگی اش به بيت و شخص رهبری و اين خود نشان می دهد كه فاصله گيری مرتضی نبوی و امير محبيان( حتی مسعود ده نمكی رهبر انصار حزب الله) از شريعتمداري الهام گرفته از تحولات و گمانه زني هائی است كه نسبت به آينده وجود دارد0 دو رويداد قابل توجه در اين ماجرا به وقوع پيوسته است:

1- جلسه پرسش و پاسخی برای حسين شريعتمداری در دانشگاه شريف ترتيب دادند تا او به بهانه پاسخگويی به دانشجويان گفته های هفته های اخير خود را تصحيح كند و بويژه ارتباط رهبر با كيهان و شخص خويش را انكار كند،( به سئوالات بي پروای دانشجويان دستچين شده در سالن پرسش و پاسخ توجه كنيد كه چگونه انتخاب شده تا شريعتمداری به همان ها پاسخ بگويد0 پرسش هائي محوری كه اتفاقا اگر دادگاهی هم برای شريعتمداری تشكيل شود، برخي سئوالات قاضی در همين دايره دور خواهد زد!)

2-  آنها كه دستشان پشت شريعتمداري است و با سازمان امنيت غير قانونی و سايه در ارتباط هستند،  حجت الاسلامی بنام "فاكر" را به ميدان فرستاده اند تا تند تر از شريعتمداری سخن بگويد تا بلكه شريعتمداری از زير ضربه بيرون كشيده شود0

حجت الاسلام فاكر نماينده دوره پنجم مجلس از مشهد است و ديدگاه های بشدت ارتجاعي او در باره حقوق زن، اتهاماتی كه در باره ماجرای زن كشی در مشهد به او باز می گردد و وابستگی های او به انجمن حجتيه تا آستانه انقلاب 57 چنان عيان است كه اظهارات اخير او در باره ضرورت بركناری خاتمی از رياست جمهوری و بنی صدری كردن اوضاع، بويژه از دهان او به هيچ وجه نه قابل توجه است و نه تعجب آور. او را در اين اوضاع احوال و برای نجات شريعتمداری و جلوگيری از شكاف اجتناب ناپذير در جبهه ضد اصلاحات و روحيه بخشيدن به لباس شخصی ها و بسيج وابسته به موتلفه اسلامی به ميدان فرستاده اند و لا غير!

او مهره اي سوخته و از دور خارج شده ايست كه مانند محمد رضا ترقی نماينده ديگر مجلس پنجم ولی عضو رهبری موتلفه اسلامی تنها بعنوان بيان كننده آن نظرات آيت الله واعظ طبسی كه وي صلاح خود نمی داند آنها را خود بر زبان أورد به ميدان فرستاده می شود0 بنابراين سخنان فاكر مهم نيست ونبايد آن را جدی گرفت. ابتكار اين توصيه همچنان در دفتر اعمال و گفتار حاج محسن رفيقدوست رئيس وقت بنياد مستضعفان و عضو رهبری موتلفه اسلامی ثبت است، كه بلافاصله پس از انتخابات محمد خاتمی به رياست جمهوری آن را در جمع برخی فرماندهان سپاه و نيروی انتظامی گفت و مهلت 6 ماهه ای را هم تعيين كرد0 آن 6 ماه اكنون به 6 سال كشيده است!

سخنان فاكر و شخص فاكر اهميت ندارد، آن دستی كه او را هول داده تا به ميدان آمده و اين سخنان را بر زبان آورد اهميت دارد، همچنان كه انتخاب اين لحظه برای طرح اين سخنان اهميت دارد0 لحظه ای كه شكاف در جبهه راست اجتناب ناپذير شده است، حسين شريعتمداری ناچار به شركت در يك پرسش و پاسخ محاكمه گونه شده تا حرفهايش را پس بگيرد و آيت الهی كه در مشهد نگران شكاف در جبهه ايست كه رهبری عملی و معنوی آن با وی است امثال فاكر را به ميدان فرستاده تا آب را گل آلود كند!

آن غفلتی كه مطبوعات می كنند و دنباله رو جنجال آفرينی های امثال فاكر ها می شوند و از كل ماجرا عقب می مانند، مايه حسرت و افسوس است، نه سخنان فاكر!

 بجاي پرداختن به سخنان فاكر، بايد فهميد و نوشت تا مردم بدانند هيات 7 نفره ای كه تحت عنوان نمايندگان مسلمان پارلمان انگلستان وارد مشهد شده اند حامل چه پيامی اند؟ با چه كساني ملاقات می كنند؟ چه می شوند؟ و چه پيامی را به انگلستان بر می گردانند !

فاكر را رها كنيد! هيات انگليسی را بچسبيد!  

  
 
                      بازگشت به صفحه اول


 

ی