اخبار

پيك

                       

سردار"ن"

استنثاء نيست
قاعده است

محاكمه سردار "ن" به اتخام ميليون ها تومان اخاذی، آدم ربائی، در اختيار داشتن خانه های امن و تجاوز جنسی شروع شد. او رهبری يك تيم از ماموران امنيتی و نظامی- انتظامی را برعهده داشته و شعبه اول دادگاه عمومی تهران محاكمه غير علنی و محرمانه وی را آغاز كرده است.

سردار "ن" كه عضو ارشد سپاه پاسداران اما مامور در نيروی انتظامی تهران بزرگ بوده است، چند ماه پيش صورت گرفت، اما خبر اين دستگيری و مشخصات كامل وی و همدستانش اعلام نشد و اين درحالی بود كه بسياری براين گمان بودند كه سردار دستگير شده "غلامرضا نقدی” فرمانده سابق ضد اطلاعات نيروهای انتظامی است. چه "ن" سردار نقدی باشد و چه سردار ديگری همقطار نقدی، در اصل واقعيت و ماجرا تفاوت چندانی ايجاد نمی كند. آن حقيقت اينست كه وقتی آدم ربائی سياسی و ترور سياسی ماموريت نيروهائی شد كه بايد از امنيت شهری دفاع  و از مرزهای كشور پاسداری كند، چه تضمينی وجود دارد كه در ميان آنها كه خانه امن برای شكنجه و بازجوئی در اختيار دارند و با كارت ويژه امنيتی و انتظامی وارد خانه مردم می شوند و آن ها را می كشند، سردار"ن" و سردار "ن"های ديگر پيدا نشوند. اگر جز اين بود، استنثاء بود.

خبر را به نقل از روزنت "رويداد" بخوانيد:

نخستين جلسه دادگاه رسيدگی به اتهامات يك باند آدمربايی و اخاذی كه برخی چهره‌های سابق نظامی و امنيتی در آن عضويت دارند، اين هفته در شعبه اول دادگاه عمومی تهران برگزار شد.

آقای «ن» سردسته اين گروه است كه فعاليت‌های خود را در غرب تهران انجام مي‌دادند. آنها متهم به آدم‌ربايی، شكنجه افراد ربوده شده، اخاذی از خانواده آنها و تجاوز جنسی هستند. با اين حال دادگستری تهران در مورد اين پرونده اطلاعاتی منتشر نكرده و محاكمات به شكل غيرعلنی صورت مي‌گيرد.

در اين‌باره، يك منبع مطلع به خبرنگار "رويداد" گفت: بايد پرسيد دادگستری تهران كه برای خود وظيفه سازمانی تعريف كرده است كه در ارتباط با هر پرونده سياسی كه به اصلاح‌طلبان مربوط مي‌شود بيانيه‌های بلندبالا صادر مي‌شود، به چه دليل درباره پرونده مهمی كه اين هفته در شعبه اول دادگاه عمومی تهران مورد رسيدگی قرارگرفت سكوت شده كرده است و هيچ اطلاعی را دراختيار افكارعمومی قرار نمی گيرد؟

وی افزود: از رئيس شعبه اول دادگاه عمومی تهران كه اين پرونده دراختيار اوست، نيز بايد پرسيد، چه تبعيضی ميان متهمان پرونده «شهرام جزايري» كه در همين شعبه مورد رسيدگی قرارگرفت و متهمان ذي‌نفوذ پرونده قتل و جنايت و آدم‌ربايی در غرب تهران وجود دارد كه در آن پرونده همه جريان دادگاه – حتی بخش‌هايی كه اسامی افراد غيرمرتبط با پرونده در يك فهرست بلندبالا قرائت شد – از صداوسيما اجازه انتشار يافت ولی متهمان اين پرونده كه جان و عرض و ناموس و امنيت شهروندان را مورد تهديد قرار داده‌اند، در پشت درهای بسته محاكمه مي‌شوند؟

 
 
                   بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی