اخبار

پيك

                       

نام اين 60 نماينده را

 تا انتخابات آينده بخاطر بسپاريد  

در يك اقدام افشاگرانه ديگر، روزنت "امروز" اسامی 60 نماينده مجلس را كه قصد جلوگيری از طرح لوايح اختيارات رياست جمهوری و تجديد نظر در قانون انتخابات و حذف نظارت استصوابی در مجلس را داشتند اعلام داشت. اين عده با شركت نكردن در جلسه مجلس (ابستراكسيون) قصد داشتند مجلس را از اكثريت لازم جهت تشكيل تا علاوه بر جلوگيری از قرائت نامه اعتراضی نمايندگان اصلاح طلب به قانونگذاری مجمع تشخص مصلحت، مانع بررسی لوايح دولت نيز بشوند. نام اين عده از تريبون مجلس نيز اعلام شده است:

سيدمحمدحسين ابوترابی فرد، بهمن اخوان، الله‌قلی قلی‌زاده، علی امامی راد، باقر امامی، سيدكاظم اميرجهانی، علاء‌الدين بروجردی، بهاروند، قهرمان بهرامی، سهراب بهلولی قشقايی، مروت الله پرتو، نورالدين پير موذن، محسن تركاشوند، علی اكبر جعفری، آزادی آزادمنش، حاجيانی، سيدابوالقاسم حسينی نصب، خدادادی، نورمحمد ربوشه، رجب‌رحمانی، رضوی يزدی، ولی ‌رعيت، روستا، احمد رهبری، ‌رييسی، ساعدی، سقايی، سليم بهرامی، سيدآبادی،‌سيدهاشمی، شاهرخی، شاهی عربلو، شبانپور، شجاع پوريان، ابوالفضل شكوری، شكيبی، طاهری، عبدالله پوری حسينی، عبداللهی، عبدالوند، قبادی، قربانی، كاظم دينان، گرزين، محمد محمدی، ‌مصطفی محمدی، سيد امرالله موسوی، موسوی جهان‌آباد،‌مهرپرور، ميرمحمدی، حاتم نارويی، ناطق نوری، نامجو، نجف‌نژاد، نظام اسلامی، علی‌ياری، حسن سليمانی، ميرخليلی نبی‌زاده ابراهيمی و ناصری.

استعفای دسته جمعی نمايندگان

يكی از نمايندگان فراسيون دوم خرداد گفت: قرار بود تعدادی از نمايندگان بخصوص اعضای مشاركتی مجلس با قرائت‌نامه‌ای كه در آن از احتمال استعفای دسته‌جمعی نمايندگان، سخن به ميان آيد، اعتراض شديد مجلس را به تصميم مجمع تشخيص در ورود به قانونگذاری اعلام كنند و همين مسئله به اطلاع نمايندگان فراكسيون اقليت مجلس رسيده است، لذا آنان تصميم گرفتند با غيبت خود، مانع قرائت اين نامه در مجلس شوند.مهدی كروبی رئيس مجلس در خصوص استعفای نمايندگان در اعتراض به مصوبه مجمع گفت: كسی استعفا نداده و نبايد استعفا دهد، همه بايد بمانند و به مسوليتشان عمل كنند.با اين حال يك مقام نزديك به فراكسيون دوم خرداد مجلس به سايت امروز گفت: چنانچه مصوبه مجمع به مجلس و دولت ابلاغ شود، تعدادی از نمايندگان استعفا خواهند كرد.  

 
 
                   بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی