اخبار

پيك

                       
در خواست روزنت "امروز" از مردم
وابستگان شورای نگهبان را معرفی کنید

روز نت امروز در يك اقدام بموقع اعلام داشت كه از ابتدای سال آينده كه تا چند روز ديگر آغاز می شود ناظران شورای نگهبان در استانها و شهرستانهای گوناگون را به مردم معرفی خواهد كرد و برای اين منظور از همه مطلعين محلی خواست تا اطلاعات خود را در اختيار اين سايت قرار دهند. اين روزنت هدف خود از اين اقدام را مشخص ساختن رابطه آيت الله جنتی دبيرشورای نگهبان با جمعيت موتلفه اسلامی و انصارحزب الله  اعلام كرده و نوشت:

 اين حق مردم ايران است كه بدانند چه كسانی قرار است بر انتخابات نظارت كنند و بودجه يكصد ميليارد ريالی درخواستی آيت‌الله جنتی، قرار است در اختيار وابستگان به كدام احزاب و جريانها قرار گيرد.

 
 
                   بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی