اخبار

پيك

                       
گزارش چهارشنبه سوري در مشهد

سرخی و شادی مردم

زردی و خشم مخالفان شادی مردم

ساعت 6:00 عصر

جمعيت از هر سو به طرف خيابان سجاد مشهد سرازير شد. در ورودي هاي اين خيابان ماموران پس از بازرسي بدني و پرس و جو در مورد اينكه "در خيابان سجاد چه كاري" داريد به مردم اجازه ورود به خيابان را مي دادند. در خيابان سجاد و حومه آن تعداد زيادي مامور حضور داشتند. ماموران با تعداد زيادي ماشين پليس و همچنين اتوبوسهاي شركت واحد به اين خيابان آورده شده بودند. بخش زيادي از اين نيروها را زنان پليس تشكيل مي دادند كه با پوشش چادر و روسري سبز برای رویارویی با زنان و دختران و دستگيري آنها به اين خيابان آورده شده بودند.

 

ساعت 6:30 عصر

با جمع شدن جمعيت  و تاريك شدن هوا، تظاهرات مردم بصورت آرام برگزار شد و جمعيت فقط در پياده روها قدم مي زدند. نيروي انتظامي با اين راهپيمايي سكوت برخوردي نداشت. در اين لحظات نيروي انتظامي فقط از ايستادن مردم به شدت جلوگيري مي كرد و از آنها مي خواست كه حركت كنند.

 

ساعت 7:15 شب

در اين ساعت جمعيت چندين هزار نفري در خيابان در حركت بود و صداي انفجار نارنجكهاي دستي و ترقه هاي پر صدا از هر سو شنيده ميشد. اكثرآ نارجك هاي پر صدا از پشت بام ساختمانها به خيابان پرتاب ميشد، كه ماموران را خسته كرده بود. در اين ساعت نيروهايي اطلاعات هم به جمعيت نيروي انتظامي اضافه شده و از جمعيت فيلم برداري مي كرد. خيابان پر ترافيك سجاد مشهد  كاملا بسته شده بود و به ماشينها اجازه ورود داده نميشد. به مردم پياد نیز به همین ترتیب.

 

ساعت 8:00 شب

جمعيت با هر صداي انفجار هلهله شادی می کشید. در اين ساعت تمام بازارچه ها و مغازهاي خيابان سجاد كه معمولآ تا ساعت 12 شب باز مي باشند تمامآ بسته شده بود و خيابان در تاريكي كامل فرو رفته بود. نيروي انتظامي سعي داشت مسير حركت جمعيت را كنترل كند و مردم را بازرسي بدني مي كرد و كساني را كه مواد انفجارزا همراه خود داشتند دستگير مي كرد.

 

ساعت8:15 دقيقه شب

ناگهان پليس ضد شورش با تمام توان به جمعيت حمله كرد و جمعيت را مورد ضرب و شتم قرار داد. در اين لحظات اتفاقي افتاد كه تعجب همگان را برانگيخت.

از سوي ديگر خيابان؛ همزمان با حمله پليس هيات عزاداري وارد شد. در جلوي هيئت يك نيسان وانت با بلندگوهاي قوي نوار عزاداري پخش مي كرد و صداي گوشخراشي را در خيابان طنين انداخته بود. در پشت سر اين نيسان وانت دو گروه 20 نفري سينه زنان عزاداري مي کردند. آنها با حركت بسيار آهسته خيابان را تسخير كردند. نيروهاي معروف به لباس شخصي هم همراه اين هيئت به نيروهاي پليس ضد شورش اضافه شد و مشغول بازرسي مردم گشتند. اين نيروها مجهز به بيسيم و دستبند بودند . برخي از نيروهايي لباس شخصي از موتور 1000 كه مخصوص سپاه پاسداران است استفاده مي كردند. جمعيت رانده شده در خيابانهاي اطراف كه بسيار خشمگين بودند شروع به سر دادن شعارهائي عليه نظام جمهوري اسلامي كردند. شعارها جمعيت عبارت بودند:

 - نيروي انتظامي تاسف تاسف

 مرگ بر جمهوري اسلامي

آزادي انديشه با ريش و پشم نميشه

توپ، تانك، بسيجي ديگر اثر ندارد و....

 در برخي خيابانها نيز جمعيت شروع به خواندن هماهنگ سرود اي ايران و يار دبستاني كرده بود. به شدت به اين اجتماع حمله شد و تعداد زيادي از تظاهر كنندگان دستگير شدند.هر كس كه دستگير ميشد ابتدا به شدت زیر ضربات باطوم قرار می گرفت و سپس به اتوبوسهاي مخصوص انتقال مي يافت.

 

ساعت 9:00 شب

هيئت عزاداري به كار خود پايان داد. قبل از پايان عزاداري اين هيات كه براي متفرق كردن مردم به خيابان آورده شده بود، مداح هيات با اشاره به اينكه امشب وظيفه ديني خودشان را ادا كرده اند و لازم بود كه عزاداري كنند از نيروي انتظامي جهت تلاش براي برقراري نظم تقدير و تشكر كرد. وي اعلام كرد از اين ساعت كار هيئت تمام شده و از مردم كه در خيابان نظاره گر بودند خواست با توجه به اينكه هيئت حسيني به كار خود خاتمه داده، خيابان را ترك كنند و متفرق شوند!!(انگار مردم براي عزاداري آمده بودند) وي سپس از خداوند خواست كه افرادي كه دشمن رهبر و آرمانهايي او هستند نابود كند. با وجود حضور گسترده پليس در اطراف هيت مذكور تعداد زيادي نارنجك دستي و ترقه در بين افراد حاضر در جمعيت عزادار منفجر  شد كه سبب ايجاد وقفه در كار آنها و خنده مردم ميشد. نيروهايي لباس شخصي از سيل مواد آتش زايي كه به طرف اين جمعيت پرتاب ميشد به تنگ آمده بودند. دقايقي بعد از پايان كار هيات، ناگهان افراد حاضر در  جمعيت عزادارو پليس ضد شورش به مردم حمله كردند.

 

ساعت 9 تا ساعت 11:30 شب

تظاهرات در خيابان سجاد و خيابانهايي اطراف با شعارهايي تندتر مردم دنبال شد. تقعيب و گريز بين مردم و نيروهايي انتظامي ادامه یافت.

گفتني است که در ساعت 9:20 دقيقه  نيروهاي كمكي كه شامل چند دستگاه اتوبوس پليس ضد شورش بود به همراه ماشينهاي آب پاش  به نيروهايي حاضر در منطقه پيوستند و مشغول  سركوب جمعيت خشمگين شدند. همچنین تعداي از نيروهاي سركوبگر توسط مردم مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. به طور كلي حضور مردم مشهد در اين تظاهرات بسيار چشمگير بود و  پليس را بشدت عافلگير كرد، بطوري كه چندين بار براي سركوب تظاهر كنندگان درخواست نيروي كمكي شد.

 

حاشيه تظاهرات:

- حضور زنان و دختران در ميان تظاهر كنندگان چشمگير بود.افراد كهنسال نير در ميان جوانان حضور داشتند كه نقش مهمي در روحيه جوانان تظاهر كننده داشت.

- در گفتگوي من با يكي از ماموران نيروي انتظامي در مقابل سئوال كه امروز دستور چه بود؟

وي گفت : امشب دستور داريم هر طور كه دلمان خواست تظاهر كنندگان را بزنيم. از ما خواستند كه با شدت عمل برخورد كنيم.

- بسياري از نيروهاي پليس كه عمومآ سرباز وظيفه بودند رفتار مناسبي با مردم داشتند و مخالف برخورد فيزيكي با مردم تظاهر كنندگان  بودند و با چهره خندان با مردم برخورد مي كردند.

- تعدادي از جوانان به مردم و ماموران شكلات تعارف مي كردند.

نقل از وبلاگ ايران آزاد

www.iranazad.blogspot.com

 
 
                   بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی