ايران

پيك

                         


پرونده بهزاد نبوی، محمد سلامتی، عبدی، همسر باقی، اشكوری، افشاری و نمايندگان مجلس زير بغل روحانيون مجلس اعلای عراق و محفل حقانی ايران

 سال نو در قوه قضائيه

با پرونده های كهنه آغاز می شود!

 

 

در آخرين روزهای سالی كه پشت سر گذاشته می شود و پيش از گشوده شدن پرونده های جديد در سال نو، چند تن از وكلای زندانيان سياسي- مطبوعاتی پرونده های سال 1381 را ورق زدند.

 

بهزاد نبوي- صالح نيك‌بخت، وكيل مدافع تعدادی از نمايندگان مجلس و همچنين برخی روزنامه‌نگاران آخرين وضعيت موكلانش را در سالی كه گذشت تشريح كرد.
وی درباره وضعيت قضايی بهزاد نبوی، نايب رييس مجلس به (ايسنا) گفت: پس از شكايت شورای نگهبان پرونده نبوی در شعبه 1411 در جريان رسيدگی قرار گرفته اما تاكنون منجر به حصول نتيجه نشده است.
وی افزود: موضوع اين شكايت مربوط به پس از انتخابات رياست جمهوری است و دادگاه از شاكی پرونده خواسته تا دلايل و مدارك خود را ارائه دهد.

صالح نيكبخت نگفت كه شاكی بهزاد نبوی، يعنی شورای نگهبان به چه اتهامی عليه نبوی شكايت كرده است.

نماينده دشت مغان- وكيل مدافع الماسی، نماينده دشت مغان نيز درباره وضعيت او گفت: شاكی وی فرمانده نيروی انتظامی بيله‌سوار بود كه منجر به تبرئه‌ و پرونده او مختومه شد. البته ظاهرا الماسی به اين شكايت اعتراض كرد.
نماينده خرم آباد- نيك‌بخت وكيل سيدعيسی موسوی‌نژاد، نماينده خرم‌آباد درباره پرونده موكل خود گفت: شكايت عليه اين نماينده، مربوط به جريان حوادث خرم‌آباد در سال 79 است كه وی در سخنرانی خود مردم را به آرامش دعوت كرده و از اجتماع‌كنندگان درخواست متفرق شدن كرده بود كه متاسفانه با رای صادره در اين پرونده يكسال محكوميت به حبس برای او پيش‌بينی شد كه اينك حكم در مرحله تجديد نظر قرار دارد.
دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب-  صالح نيكبخت، در عين حال راجع به وضعيت پرونده محمد سلامتی دبير كل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی نيز گفت: پرونده او هنوز در دادستانی كل كشور است كه از سرنوشت آن بی‌اطلاعيم. تقاضای اعمال ماده 268 را كرده‌ بوديم كه رييس قوه قضاييه دستور رسيدگی در اين مورد صادر كرد. حكم نهايی سلامتی تحمل 21 ماه حبس بود.
همسر باقي- در باره پرونده فاطمه كمالی احمدسرايی، مدير مسئول ماهنامه جامعه نو (همسر عمادالدين باقي) نيز وكيل وی گفت: اين پرونده مطبوعاتی هنوز در شعبه 1408 رسيدگی نشده است.
عباس عبدي- محمد صالح نيك‌بخت در باره وضعيت عباس عبدی نيز گفت: علی‌رغم اين‌كه تاكنون چند بار به مجتمع قضايی جرائم كاركنان دولت مراجعه كرده‌ام، همچنان موفق به دريافت كپی لايحه دفاعيه موكلم نشده‌ام و نمی‌دانم آيا در 24 ساعت آينده می‌توانم آن را دريافت كنم يا خير؟

 

توضيح سازمان زندانها

در باره تعداد ديگری از زندانيان سياسی، سازمان زندان ها به خبرگزاری ايسنا اطلاع داد:

1- يوسفی اشكوری پس از بازگشت از مرخصی از حضور در بهداری به منظور كنترل بيماری توسط پزشكان متخصص زندان خودداری و مخالفت كرده است؟
٢-  منوچهر محمدی با درمان بيماری لثه خود در زندان مخالفت كرده و می‌گويد به پزشكان زندان اعتماد ندارد.
٣-  علی افشاری برابر دستور مقام قضايی از تاريخ ‌٢/١٢/٨١ ممنوع الملاقات شده است 

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی