ايران

پيك

                         

30 در صد افزايش دستمزد

دردی را از كارگران درمان نمی كند

 

زهرا كريمی، پژوهشگر مسايل كار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) در ارتباط با افزايش دستمزد 30 درصدی دستمزد كارگران گفت: افزايش دستمزد سالانه بايد در شورا و نهاد سه‌جانبه تصويب شود و تا زمانی كه اين نهاد دارای قدرت چندانی نباشد، تصميم‌گيرنده نهايی خود دولت است كه بر اساس ملاحظات اقتصادی و سياسی در رابطه با افزايش دستمزد تصميم می‌گيرد.

كريمی، حضور نهادهای كارگری و كارفرمايی در چانه‌زنی‌ها برای رسيدن به تفاهم اساسی را ضروری دانست و گفت: حضور جدی اين نهادها موجب فراهم شدن شرايط مطلوب می‌شود، اما در حال حاضر به دليل نبود اين نهادها، دولت نقش تعيين كننده را خواهد داشت.

وی، افزايش 30 درصدی دستمزد كارگران را بر مبنای بهبود نسبی وضعيت كارگران دانست و گفت: هرچند كه ممكن است اين وضعيت نسبی حاصل شود، اما شرايط اقتصادی برای بخش خصوصی دشوار و هزينه‌های توليدی افزايش پيدا می‌كند.

كريمی، همچنين به بالا بودن احتمال عدم تصويب افزايش 30 درصدی دستمزد كارگران اشاره كرد و گفت: با توجه به تورم 15 درصدی سال گذشته، تنها 20 درصد به حقوق كارگران اضافه خواهد شد.

 در همين ارتباط دكتر فريبرز رئيس دانا اقتصاددان وكارشناس مسائل كارگری در گفت وگو اختصاصی با خبرگزاری كار ايران ,ايلنا , گفت :با يك محاسبه ساده می توان متوجه شد كه اين افزايش 30درصدی هم مشكل كارگران را حل نمی كند خط فقر مطلق در ايران برای خانوارهای شهری 120 هزار تومان تعيين شده در حالی كه حداقل دستمزدها كارگران حدود 70 هزار تومان است وبا اين افزايش حقوقشان 91 هزار تومان می شود ,يعنی زير خط فقر مطلق خواهند بود ..وقتی كه مجموعه ای از كارگران وكارمندان ما زير خط فقر زندگی می كنندطبيعتأ قدرت خريد برخی از كالا ها راهم ندارند ,ما هم كه صادر كننده كالا نيستيم بنابر اين بايد شاهد كاهش بهره وری ورشد اقتصادی باشيم .

وی با اشاره به اين مطلب كه با افزايش دستمزدها , سرمايه گذاری كاهش می يابد تاكيد كرد : اين بحثها افسانه های جديدی است كه دوباره با قديمی شدنشان د رايران مطرح شده اند ,كارگران ايران حدود 8-7 درصد از ارزش افزوده را نصيب خود می كنند , ‌‏بر اساس محاسبات من بالاترين سهمی كه در صنايع ايران خودرو به كارگران تعلق ميگيرد حدود 15-14 درصد است .

وی گفت : حالا اگر اين 14 در صد 20 يا 30 درصد شود آسمان به زمين می آيد ,دولت چندين ميليون تومان بابت هر خودرو می گيرد مقداری از آن را هم به طبقه كارگراختصاص دهد .اينكه صنايع ايران در حال ضرر دادن هستند به علت پايين بودن بهره وری وبی كفايتی مديرانشان است ,قرارنيست كه كارگران تاوان اختلاف دولت وسرمايه دار را بپردازد .

كارشناس مسائل كارگری در رابطه با ضرر دهی شركتها افزود : صنايع ما به دليل ضعف روابط خارجی نمی توانند وارد بازار جهانی بشوند وسياستهای وارداتی دولت آقای خاتمی باعث ورشكست شدن اين صنايع شده اما به محض اينكه حرف از افزايش دستمزدها می شود فرياد تمام صنايع بلند می شود كه ما نابود می شويم ,صنعتی كه با تامين معاش كارگران ونجات آنها از گرسنگی ورشكست می شود همان بهتر كه نابود گردد.

دكتر رئيس دانا افزود: اگر كارفرمايان نمی توانند دستمزدها وبهره وری خود را بالا ببرند چرا تحمل می كنند ,كنار بروند كسی كه آنها مجبور نكرده است .

وی گفت : ما ديگر در قرن هجدهم كه با كارگران رفتار انسانی نمی شد قرار نداريم ,در قرن بيست ويكم كارگران بايد همانند انسان زندگی كنند .

دكتر رئيس دانا با انتقاد از برخی كارفرمايان كه از پايين بودن بهره وری واحد توليدی خود گلايه می كنند خاطر نشان ساخت : خيلی از اين واحدها از بهره وری بالايی برخوردارند وسود سرشاری نصيب صاحبان خود می كنند ,اما چيزی از آن به كارگران نمی رسد ,همچنين كالاهای قاچاق به فراوانی در بازار يافت می شود ,چرا هيچ اعتراضی در اين رابطه نمی كنند اما وقتی كه قرار است حقوق كارگران افزايش يابد با بحثهای علمی خود به اعتراض با آن می پردازند .: چرا وزير كار اجازه نمی دهد كارشناسان طبقه كارگر در رابطه با افزايش دستمزدها در جلسات شورای عالی شركت كند اما تيم خودشان يا بهترين كارشناسها در اين جلسات شركت می كنند .

كارشناس مسائل كارگری در خصوص فعاليتهای شورای عالی كار وخانه كارگر گفت: گر چه تشكلهای كارگری فعاليتهای شايان توجهی در اين رابطه انجام داده اند اما استراتژی آنها در زمينه افزايش دستمزدها خالی از اشكال نيست ومقاومت آنها نيز كم است .

به گفته وی دستمزدواقعی كارگران بايد بيش از 35 يا 40 درصد افزايش يابد.

دكتر رئيس دانا با اشاره به تهديد هايی كه نمايندگان كارگران درشورای عالی كار كرده اند افزود: آنها با يد بدانند كه اين تهديدها فايده ای ندارد وبايد جلسه مذاكره را ترك كنند ,اگر اين جلسات سه جانبه است پس بايد به كارشناسان طبقه كارگر هم اجازه دهند تا با دلايل علمی ثابت كنند حقوق كارگران با يد بيش از 30 درصد افزايش يابد واگر مخالف اينكار هستند بهتر است كه همان دو جانبه بدون حضور كارگران باشد .

وی گفت :‌‏آيا آقايان نمی دانند كه نرخ تورم طيفی از عددهای مختلف است وقسمتی كه شامل حال كارگران می شود اين نرخ بالاتراست .

دكتر رئيس دانا گفت: كارفرمايانی كه دائم ازقانون كار گلايه می كردند حالا به همت دولت آقای خاتمی از قيد اين قانون خارج شده اند وخيلی راحت كارگرها يشان را اخراج می كنند ,در حال حاضر كار گاهای زير 9 نفر از شمول قانون كار خارج می شوند تازه با اين كارهايی كه می كنند همه جا می گويند كارگرها ذاتا شورشی هستند !

وی به مقايسه كارگران ايران وساير نقاط دنيا پرداخت وگفت : فقر ايرانی ناشی از توزيع نا عادلانه ثروت است ,‌‏حقوق كارگران به ويژه زنان وكودكان به رسميت شناخته نشده است ,جنبش كارگری ايران ارتباط مستقلی با جنبش كارگری جهانی ندارد ,در محلی كه بيشترين فرياد دفاع از اسلام سرداده می شود كودكان با دستمزدهای پايين كار می كنند ,آنها می خواهند دستمزدها پايين با شد تا بتوانند از نيروی بيشتری استفاده كنند ,اين وضعيت كارگران ما است .

به گفته وی چنانچه توافقی در رابطه با افزايش دستمزدها صورت نگيرد بايد تصميم گيری نهايی به كارگران واگذار شود ونمايندگان كارگر هم جلسه را ترك كنند .  

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی