ايران

پيك

                         
بازداشت دوباره يك عضو كانون نويسندگان

 همسر عليرضا جباری، عضو كانون نويسندگان ايران  در تماس تلفنی روز گذشته خود با خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) از احضار دوباره‌ عليرضا جباری به اداره اماكن نيروی انتظامی خبر داد.

جباری پس از مراجعه به اداره اماكن ديگر بازنگشته است و پيگيری های همسر وی برای كسب اطلاع از محل او نيز به نتيجه نرسيده است.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی