ايران

پيك

                         

به موجب اظهارات سخنگوی قوه قضاييه

ديدار تا قيامت!

آقای زاده طبسی خودش روز قيامت پاسخ

اختلاس يكصد ميليارد تومانی را می دهد!

 

 

سخنگوی قوه قضاييه گفت  در پاسخ به انتقاداتی كه از حكم پرونده اختلاس آقازاده آيت الله طبسی مطرح است، در يك مصاحبه مطبوعاتی گفت:

از اقدامات انجام شده در رسيدگی و فرجام اين پرونده، بازگرداندن كل شركت المكاسب به بانك ملی ايران بوده است،يعنی واگذاری و معامله اين شركت سود‌آور از سوی دادگاه باطل و تمام بدهی‌های بانك ملی كه حدود 53 ميليون درهم امارات كه معادل بيش از 14 ميليارد تومان است، پرداخت شد و به گردونه بيت‌المال بازگشت. اما صدور حكم بر برائت يا محكوميت متهمان اقتصادی يك امر قضايی محض بوده و مربوط به موضع‌گيری كلی قوه قضاييه نيست و از اختيارات دادگاه و قاضی است و اين‌ها را نيز هيچكس به دادگاه ديكته نمی‌كند.
الهام تاكيد كرد:‌در طول رسيدگی به پرونده‌ها هيچ فشاری جز اعمال دقيق قانون با حفظ فرايند دادرسی كاملا عادلانه و قانونمند از سوی مديريت قوه قضاييه بر دادگاه وارد و نيز هيچ نوع فشاری از سوی افراد موثر در پرونده‌هايی كه افرادی مشهور به آقازاده‌ها در آن متهم بودند، به قضات تحميل نشده است و تصميم‌گيری‌ها مستقلا و صرفا برعهده قضات بوده است و هر كس بخواهد نسبت به محتوای رای قضات مطالبه‌ای داشته باشد و يا فشاری وارد كند جز مطالبه رعايت قانون، يك مطالبه خارج از چارچوب است. قاضی در رای خويش قبل از هر چيز در معرض داوری الهی قرار دارد و مسووليت رای نيز با خود اوست ما نيز در خصوص موضوع يك رای، داوری نمی‌كنيم.

( ارجاع قضاوت نهائی به "داوری الهی” شبيه همان جمله ايست كه آيت الله واعظ طبسی به چند فرمانده ساده لوح سپاه گفته بود. فرماندهانی كه ماجرای مبارزه با مفاسد اقتصادی را جدی گرفته و برای پيگيری ماجرا به خراسان و نزد آيت الله طبسی رفته بودند. در جريان اين مراجعه و در شكايت اين فرماندهان از ناصر واعظ طبسی، آيت الله واعظ طبسی به آنها گفته بود: " شما قرار نيست در آن دنيا بجای ناصر جواب بدهيد!"

يكبار ديگر نيز آيت الله واعظ طبسی جمله ای مشابه را در پاسخ به كسانی كه برای دادخواهی و طلب خود از آستانقدس نزد وی رفته بودند بيان كرده بود كه در محافل مذهبی و سياسی ايران بسياری آن را بخاطر دارند. آيت الله واعظ طبسی گفته بود: "برويد از امام رضا بگيريد"

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی