ايران

پيك

                         

در پی اعتراض های همه جانبه به بودجه شورای نگهبان فاش شد

رهبر، فرمان گسترش تشكيلاتی

شورای نگهبان را داده است

 

در پی اعتراضات اخير چند تن از نمايندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به گسترش تشكيلاتی شورای نگهبان و تاسيسات هسته های اطلاعاتی در سراسر كشور، كه اكنون منجر به درخواست بودجه 10 ميليارد تومانی از سوی اين شورا شده، روابط عمومی شورای نگهبان خطاب به رئيس مجلس توضيحاتی داد. اين توضيحات خود افشاگر بخش ديگری از مسائل پشت پرده حكومتی شد كه تاكنون اينگونه بصورتی رسمی در باره آن سخن گفته نشده بود. شورای نگهبان در توضيح به رئيس مجلس فاش ساخت:

 لازم است بخشی از رهنمودهای حضرت آيت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در ديدار با اعضای محترم شورای نگهبان مورخ ‌٢٨/٤/٧٩ بار ديگر مورد توجه قرار گيرد.

معظم‌له در آن ديدار خطاب به اعضای اين نهاد قانونی تصريح كرده‌اند كه

 "... يك تشكيلات ثابت، قوی و چابك و آماده به كاری را در تمام سال داشته باشيد، شما می‌توانيد به تعداد حوزه‌هايی كه مهم‌اند و در كشور هستند، عناصر ثابت داشته باشيد ... يك مركز تحقيقات فقهی و حقوقی تشكيل بدهيد كه كارآمد باشد ... بايد شما بانك اطلاعات داشته باشيد ... البته بودجه لازم دارد. بايد دولت اين بودجه را به شما بدهد. اين جزو مخارج حتمی است و از خيلی از كارهايی كه می‌شود اهميتش بيشتر است ..."

شورای نگهبان در توضيحات خود، اين گفته رهبر را قانون تلقی كرده و در ادامه می نويسد:

" براين اساس، شورای نگهبان قانون اساسی در راستای انجام وظايف قانونی خود، از همان سال اقدام به ساماندهی سازمان اداری خود و نيز تشكيل دفاتر نظارت و بازرسی بر انتخابات استان‌ها كرده است. " 

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی