ايران

پيك

                         

پشت پرده يك ترورناتمام

مرگ ناگهانی طراح ترور

رئيس دادگاه ويژه روحانيت

 

حجت الاسلام سيد محمد حسينی ميلانی، رهبر گروه مسلح مهدويت كه از 4 سال پيش به جرم شركت درترور علی رازينی رئيس وقت دادگستری تهران و رئيس دادگاه ويژه روحانيت دوران زندان خود را می گذراندمحكوميت خود را می‌گذراند، در يكی از بيمارستان‌های تهران در گذشت. علت مرگ ناگهانی و سئوال برانگيز او عمل جراحی قلب ذكر شد.
 وكيل ميلانی گفت:

موكل من بيماری قلبی داشت و به لحاظ گرفتگی رگ‌های قلب و عمل جراحی به اين بيمارستان منتقل شد كه در روز پنج‌شنبه بعد از عمل جراحی و انتقال به بخش، دچار مشكل ريوی پيدا شد و فوت ‌كرد.
برزگر افزود: عصر پنج‌شنبه، فرزند وی به من اطلاع داد كه پدرش فوت كرده است و چون خانواده وی قصد تحويل گرفتن جنازه وی را داشتند و نمی‌خواستند جنازه وی به پزشكی قانونی انتقال يابد و يا احيانا تشييع شود، فرم مربوطه‌ در بيمارستان را تكميل و ابراز رضايت خود را اعلام كردند.
وكيل ميلانی افزود: تقاضای مرخصی وی در دست انجام بود و چون مكاتبات اداری آن انجام نشده بود، بعد از بروز عارضه قلبی با دستور قاضی و معاونت ناظر بر زندان، از طريق بازداشتگاه به بيمارستان اعزام شده و بستری شد.
وكيل ميلانی خاطرنشان كرد: وی در طول چهار سال گذشته به طور معمول با خانواده خود ملاقات داشته و دو بار هم در شش ماهه گذشته امسال به مرخصی رفته بود.
وی درخصوص اتهام ميلانی گفت: حجت‌الاسلام رازينی اعلام رضايت كرده ولی اتهام ديگر ميلانی كه جنبه عمومی داشت، محاربه بود و البته برای وی تقاضای عفو هم شده كه مراحل آن در حال انجام بود.
برزگر در مورد بسته شدن حساب‌های بانكی ميلانی گفت: در زمان بازداشت، دادگاه در مورد هركسی اقدامات تامينی و احتياطی را انجام می‌دهد و در مورد وی نيز حساب‌های بانكی وی توقيف شده بود؛ بنابراين هر از چندگاهی از طرف فرزندانش برای مواردی كه ضروری بود خانواده ميلانی تقاضا داشتند، مبالغی از طريق دادگاه با تقاضای خود مرحوم ميلانی در اختيار خانواده وی قرار داده می‌شد.
هم‌چنين حجت‌الاسلام علی رازينی، رييس دادگاه ويژه روحانيت در تماس تلفنی خبرنگار حقوقی ايسنا با تاييد مرگ ميلانی گفت: وی شاكی خصوصی ندارد و من چند ماه پيش از حق خود گذشت كرده و وی را بخشيده بودم ولی به دليل اتهامات ديگر، در محكوميت به سر می‌برد.

 

سوابق ماجرای ترور رازيني


ماجرای اقدام به ترور علی رازينی و نقش حجت الاسلام ميلانی و گروه وی در اين ترور، هرگز آنگونه منتشر نشد تا همگان دليل واقعی آن را بدانند. با توجه به اينكه ميلانی و گروه او در مشهد فعاليت می كردند و از نظر فكری نزديك به حجتيه بودند، از همان ابتدا نخستين سئوال مطرح اين بود كه چرا از مشهد كسی بايد اقدام به ترور رئيس دادگستری وقت را در تهران بكند؟!

زمانی كه اين ترور انجام شد، روشنگر گوشه ای از واقعيات پشت پرده است. علی رازينی كه نقش مهمی در اجرای طرح قتل عام زندانيان سياسی در سال 67 داشت و از روحانيون وابسته به طيف مدرسه حقانی است، زمانی ترور شد كه بحث بر سر يافتن جانشينی برای آيت الله يزدی در راس قوه قضائيه بود. دراين دوران از چند تن بعنوان جانشين محمد يزدی نام برده می شد كه يكی از آنها علی رازينی بود. او در همين دوران همراه با محمد ريشهری جمعيت ارزش ها را تشكيل داده بود. جمعيتی كه برای تصاحب كرسی رياست جمهوری توسط ريشهری خيز برداشته بود. علی رازينی در نيمه راه از جمعيت ارزش ها جدا شد تا خود غير وابسته به احزاب معرفی كرده و پست رياست قوه قضائيه را به فرمان رهبر تحويل بگيرد. اين درحالی بود كه در مشهد، آيت الله طبسی برای رياست قوه قضائيه هاشمی شاهرودی را در نظر گرفته بود و عليزاده را نيز می خواست جانشين علی رازينی در دادگستری تهران كند. نزديكی علی رازينی به رهبر و افزايش شانس رازينی برای رسيدن به رياست قوه قضائيه، ظاهرا همان انگيزه های اصلی برای ترور وی بود. او به تلاش مستقيمی برای گرفتن حكم رياست قوه قضائيه از دست رهبر دست زده و حتی برای همين منظور از جمعيت ارزش ها نيز جدا شده بود تا بقول مذهبيون "شائبه" وابستگی حزبی هم نداشته باشد.

پس از ترور رازينی و انتقال وی به بيمارستان، رهبر از جمله نخستين مقاماتی بود كه بر بالين وی حاضر شد و اين ديالوگ ميان آن دو ثبت تاريخی شد:

-         خواست خداوند نبود كه من به فيض شهادت نائل شوم.

-         انشاء الله خواهيد شد!

اعضای تيم ترور كه وابستگاه تشكيلات ميلانی بودند، سرانجام پس از كشاكش های مختلف محاكمه و زندانی شدند و شايعات در باره  موقعيت عامل اصلی اجرای ترور درميان زندانيان عادی وجود دارد، كه اين نيز در كارنامه مديريت زندان های جمهوری اسلامی ثبت است!

با مرگ سئوال برانگيز حجت الاسلام ميلانی، شايد پرونده قضائی اين ترور بسته شود، اما دفتر اين ترور و مرگ مشكوك سازماندهنده آن همانگونه باز است كه دفتر دهها ترور و مرگ مشكوك ديگر در جمهوری اسلامی.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی